Noutăți

Proiectul Mecanismului intersectorial privind reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea prezentat spre consultare

Astăzi, 21 aprilie 2022, în cadrul unei mese rotunde, organizată de Fundația Regina Pacis, a fost prezentat draftul Mecanismului intersectorial privind reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea.

Scopul mecanismului constă în sporirea implicării și responsabilizării autorităților centrale și locale în reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea, dar și îmbunătățirea performanței profesioniștilor care lucrează cu și pentru copiii în conflict cu legea, în special, în procesul prestării de servicii pentru delincvenții minori de la stabilirea primului contact al copilului cu sistemul justiției și până la constatarea resocializării și re-integrării cu succes a acestuia în comunitate.

Prezentă la eveniment, Secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că: Statutul minorului în sistemul de drept trebuie tratat cu multă atenție, pentru a întreprinde cele mai potrivite măsuri și pentru a preveni riscuri de recidivare pe viitor. Acest mecanism intersectorial se pliază foarte bine cu acțiunile demarate de Ministerul Justiției de îmbunătățire a cadrului normativ ce ține și de minori. Suntem la etapa de revizuire a legislației penale și de procedură penală, astfel încât să asigurăm toate garanțiile cetățenilor, inclusiv ale minorilor și să încurajăm profesioniștii să epuizeze soluțiile de dejudiciarizare a cauzelor cu minori și de aplicare a măsurile/pedepselor alternative celor penale. Pe lângă îmbunătățirea cadrului legislativ, este necesar să punem accent și pe consolidarea capacităților profesioniștilor din domeniu. Iar acest mecanism îi îndeamnă să-și îmbunătățească activitățile cu minorii.” Reprezentanta Ministerului Justiției a mai adăugat că: „Important este să avem o viziune comună asupra modului de abordarea a acestui subiect”.

Coordonatoarea de programe din cadrul Fundației Regina Pacis, Cristina Varzari, a menționat că inițiativa de a crea acest mecanism vine din experiența Fundației de a oferi instruiri vocaționale minorilor din Goian, dar și din necesitatea de a asigura o integrare eficientă a minorilor în societate, cu eforturile conjugate, atât la nivel de politici, cât și  abordare unică ale autorităților implicate direct în lucrul cu și pentru copiii în conflict cu legea.

Draftul mecanismului a fost elaborat și prezentat de experții Ceslav Panico și Irina Lupușor, care au experiențe vaste în domeniul justiției juvenile.

Participanții au apreciat inițiativa creării acestui mecanism intersectorial, deoarece, în practică, este simțită lipsa unei platforme de interacțiune a tuturor entităților responsabile de procesul de reintegrare a copiilor în conflict cu legea. Informațiile generate în cadrul acestui mecanism o să permită inclusiv reflectarea unui tablou amplu a parcursului minorului la diferite etape – predetenție, detenţie și post detenție.

În perioada următoare, draftul mecanismului menționat va fi remis autorităților cheie pentru consultare și expuneri pe marginea îmbunătățirii acestuia.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Procuraturii Generale, Oficiului Avocatului poporului pentru drepturile copilului, Administrației Naționale ale Penitenciarelor, Inspectoratului Național de Probațiune, ANOFM, Uniunea Avocaților, dar și reprezentanți ai societății civile în domeniu.

Draftul Mecanismului intersectorial a fost realizat în cadrul proiectului „HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova”, implementat de Caritas Austria (solicitant principal), împreună cu co-solicitanții locali CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, Fundația Regina Pacis și Misiunea Socială „Diaconia” și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria. Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului ”DI-Learning and Exchange Pltaform”, implementat cu suportul Caritas Austria.