Termeni și condiţii

cu privire la procesarea donațiilor către Fundația Regina Pacis
prin intermediul platformei E-commerce

 

1. Introducere

Site-ul www.reginapacis.org numit în continuare „Site” reprezintă pagina web oficială a Fundației Regina Pacis, cu sediul în Republica Moldova, Chișinău, str. Sfatul Țării 17, bir. 32, cod fiscal 1015620000999.

Platforma “E-commerce” conectată la site-ul web www.reginapacis.org este destinată colectării de fonduri pentru activitățile de binefacere și campaniile caritabile ale Fundației Regina Pacis pe teritoriul Republicii Moldova.

Procesarea cardului în scopul donării de fonduri pentru activitățile Fundației Regina Pacis prin intermediul platformei E-commerce, conectată la site-ul www.reginapacis.org implică acceptarea prezentelor termeni și condiții.
Acceptarea operațiunii de procesare a datelor cardului bancar, confirmă actul benevol de donație.

2. Obligațiuni

Fundația Regina Pacis se obligă să asigure buna funcționare a platformei “E-commerce” pe întreaga perioadă a campaniilor de colectare a donațiilor.

Fundația Regina Pacis se obligă să folosească fondurile obținute prin intermediul campaniilor de colectare a donațiilor financiare conform scopurilor declarate. La solicitarea Donatorului, Fundația Regina Pacis se obligă să informeze cu privire la utilizarea fondurilor.

Fundația Regina Pacis nu va folosi datele participanților la campanii pentru un alt scop decât cel declarat.

3. Proprietatea Intelectuală

Întregul conținut al Site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Fundației Regina Pacis și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

4. Confidențialitatea informațiilor

Datele solicitate de către Fundația Regina Pacis vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor pentru activitățile sus declarate.

Informațiile obținute de la donator nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituții etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de legislație și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de Fundația Regina Pacis numai în scopul declarat al acestor campanii.

5. Donații și plăți

Donațiile prin carduri bancare (VISA și MASTERCARD) se fac prin serviciul de procesare donații online.

În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide atunci conversia se va face conform regulilor emitentului cardului.

Valoarea donației selectată, este costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

Banii donați vor ajunge direct în contul Fundației Regina Pacis care are un contract cu procesatorul de plăți.

6. Mesaje comerciale nesolicitate

Ne asumăm obligația că nu vom spama (email sau orice altă metodă) pe nimeni.

7. Politica de returnare a donațiilor

Donațiile se pot returna donatorilor în cazul în care aceștia solicită acest lucru în mod expres. În acest caz, donatorii vor trimite, în termen de maxim 30 de zile calendaristice din momentul ce a fost efectuată donația, o cerere scrisă către Fundația Regina Pacis, în care vor cere în mod expres returnarea sumei donate. Donatorul va atașa la această cerere dovada donării acestei sume de bani prin intermediul platformei “E-commerce” conectată la site-ul nostru web www.reginapacis.org

Cererea de returnare a donațiilor și dovada donării vor fi expediate prin poștă electronică la adresa: chisinau@reginapacis.org sau prin poștă fizică la adresa: str. Sfatul Țării 17, bir.32, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel: +373 22 23 55 11.

8. Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat pe platforma “E-commerce” conectată la site-ul nostru web www.reginapacis.org și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legătură cu campaniile sociale organizate de Fundația Regina Pacis, vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 30 zile calendaristice de la data la care apare disputa, conflictele vor fi soluționate de instanțele judiciare competente ale Republicii Moldova.

Termenii și condițiile generale de donație sunt acceptate în deplină cunoștință de către donator, actul de donație implicând acceptarea imediată și totală a prezentelor condiții.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții donatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.

9. Durata

Durata prezentului document este nedeterminată. Termenii și condițiile intră în vigoare în momentul publicării.