Politica de Confidențialitate

Informațiile solicitate de către Fundația Regina Pacis vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor pentru activitățile sus declarate.

Informațiile obținute de la donator, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituţii etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de Fundația Regina Pacis numai în scopul declarat al campaniilor sociale.

Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite donatorului confirmarea donației.