Noutăți

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de proiect în cadrul activităților axate pe Ajutorul de urgență refugiaților din Ucraina

Fundația Regina Pacis este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2000, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate. Pentru mai multe informații, accesați www.reginapacis.org

Perioada de angajare: 5 luni (cu posibilitatea de extindere)

Poziţie: full-time (8 ore)

Locul de muncă: Chişinău

Responsabilități:

 • Participă la procesul de planificare, monitorizare şi evaluare a activităţilor proiectului;
 • Asigură în timp util suportul administrativ și logistic necesar pentru buna desfășurare a activităților;
 • Menține comunicarea între echipa de implementare şi partenerii, beneficiarii proiectului;
 • Colectează și sistematizează zilnic informaţiile necesare pentru întocmirea urmărirea indicatorilor privind buna implementare a proiectului;
 • Centralizează și păstrează evidența tuturor documentelor de lucru;
 • Colectează și diseminează în Centrele de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina (gestionate de către Fundația Regina Pacis) informații actualizate și exacte cu privire la procedurile de azil, protecția temporară și drepturile refugiaților în Republica Moldova, precum și disponibilitatea serviciilor, inclusiv sănătate, educație, transport etc.
 • Efectuează achiziţii pentru dotări, echipamente, materiale, servicii şi întocmește contracte de prestări de servicii conform procedurilor interne pentru achiziții;
 • Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului.

Cerinţe faţă de candidat/-ă:

 • Studii superioare;
 • Experienţă de asistenţă în cadrul proiectelor. Experienţa de muncă în domeniul ajutor umanitar va constitui un avantaj;
 • Competențe de comunicare scrisă şi verbală în limba română și rusă;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Abilităţi şi aptitudini: punctualitate; organizare eficientă a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitate de a respecta termene limită; multitasking;
 • Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Condiții de muncă:

 • Programul de muncă se va prestabili cu persoana angajată;
 • Activitate preponderent de birou şi deplasări în teritoriu (Chișinău și Varvareuca/Florești).

Dosarul candidatului/-ei va include:

 • CV-ul ;
 • Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: emergencyaid@reginapacis.org

Data limită de depunere a dosarelor: 14 aprilie 2022

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.