Subdiviziuni

Locuința Asistată IN CAMMINO

Locuința Asistată In Cammino este un serviciu social inedit pentru Republica Moldova, destinat tinerelor care au împlinit majoratul și care provin din mediul rezidențial (orfelinate, internate, centre de plasament).

În cadrul Locuinței Asistate „In Cammino”, beneficiarele sunt asigurate, pe o perioadă de trei ani, cu loc de trai gratuit pentru a le oferi posibilitatea continuării studiilor și, concomitent, încadrării acestora pe piața muncii. Pe lângă aceste facilități, tinerele primesc asistență socială și consiliere psihologică care contribuie la dezvoltarea abilităților şi a deprinderilor necesare unei vieți independente și integrarea socio-economică a beneficiarelor.

Rezultate

Pe parcursul anului 2020, în cadrul Locuinței asistate In Cammino au fost găzduite 10 beneficiare și integrate în mediu social 5 tinere.

 

Contacte

Locuința Asistată IN CAMMINO

str. Nicolae Testemitanu, 13/5,

Chișinău

Evenimente