Noutăți

Fundația Regina Pacis a semnat un acord de colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Fundatia Regina Pacis și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă au semnat un acord de colaborare în scopul dezvoltării unui parteneriat continuu şi eficient în vederea promovării politicilor de ocupare pe piaţa muncii şi creşterii gradului de reintegrare profesională a copiilor/tinerilor care și-au ispășit pedeapsa în locuri de detenție, inclusiv a tinerilor din familii social vulnerabile.

În acest context, echipele ambelor instituții își propun să realizeze mai multe activități de sporire a gradului de informare și să ofere sprijin la reintegrarea profesională a copiilor și tinerilor care și-au ispășit pedeapsa în penitenciare.

În cadrul discuțiilor, Raisa Dogaru, director ANOFM, a menționat importanţa asigurării drepturilor copiilor deținuți la educație calitativă, orientare și formare profesională, facilitării accesului la piața muncii în scopul reabilitării și reintegrării acestora în societate, prevenirii şomajului şi combaterii efectelor sale sociale.

Ilie Zabica, directorul FRP, a subliniat rolurile şi responsabilităţile comune ale părţilor în procesul de colaborare şi sprijin reciproc în scopul acordării suportului de reintegrare socială și profesională a minorilor și tinerilor deținuți.