Istorii de success

STUDIU DE CAZ. Copilărie în plasament și oportunitățile Locuinței asistate IN Cammino

Irina are aproape 20 de ani. Astăzi este sigură pe sine, pornește încrezută pe propriul drum al vieții și este capabilă să-și apere punctul de vedere. Fără asistenți sociali, fără autorități tutelare, fără greutățile copilăriei.

Irina a rămas orfană la o vârstă foarte frigidă. În primii ani de viață, fetița locuia fără tată, cu o mamă neglijentă și un frate mai mic, la fel de neajutorat. Din copilăria sa, mult prea grea, nu pot fi depănate amintiri frumoase. Pentru mama sa, alcoolul era mult mai important decât cei doi copiii. Deseori, copii mici erau ticsiți într-o cutie şi lăsați acolo cu orele, pentru a nu deranja și a face liniște în casă. Apoi urmau zile întregi în care erau abandonați singuri în locuinţă, fără hrană şi supraveghere.

Într-o zi, viața le-a schimbat cortina. Frățiorul ei mic a decedat din cauza neglijenței materne, iar copila, de șase ani, a fost luată forțat din familie de către autorităţile tutelare.

Urmează ani trăiți prin Centre de plasament și case de tip familie, alături de alți copii, la fel de răniți sufleteșe. Primește asistență socială, hrană, educație, dar nu și dragostea unui părinte. Dragostea, după care tânjeștie tacit fiecare copil departe de mama sa. Mama, rămâne a fi cea mai iubită persoană din sufletul fiecărui om, iar Irina a păstrat aceasta dragoste necondiționată față de mama sa toți acești ani.

Irina a a crescut și a absolvit școală, și-a făcut câțiva prieteni, a fost admisă pentru ași continua studiile la Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară din Chișinău. Aparent, amintirile urâte erau departe de ea. Dar, împlinirea vârstei de 18 ani, a adus cu sine alte griji și nevoi, tânăra a trebuit să părăsească locuinţa și familia care o găzduia şi să-şi caute un alt adăpost. Fără susținerea cuiva, rămasă, din nou, pe drumuri, Irina risca să abandoneze studiile în ultimul an, își pierde încrederea în sine, iar lipsa unui loc trai agravează și mai mult situația tinerei.

Serviciul specializat al Fundației Regina Pacis, Locuinţa Asistată „In Cammino”, o șansă pentru tinerele rămase fără susținere

Grație unei colaborări dintre Fundația Regina Pacis și Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară, Irina află despre Locuința Asistată In Cammino”, serviciu social specializat care oferă găzduire și asistență pentru (re)integrarea socială a tinerilor fete cu vârsta cuprinsă între 18 și 21 ani. Profitând de această oportunitate reală, Irina decide să ceară suport și să fie inclusă în asistența In Cammino”, pe motiv că este orfană şi nu are susţinere din partea altor persoane – rude, familie, prieteni apropiați etc.

În cadrul locuinței asistate In Cammino”, beneficiarele sunt asigurate cu loc de trai gratuit pentru a le oferi posibilitatea continuării studiilor și, concomitent, încurajarea încadrării acestora pe piața muncii. Pe lângă aceste facilități, tinerele fete primesc asistență socială și consiliere psihologică care contribuie la dezvoltarea abilităților şi a deprinderilor necesare unei vieți independente și integrarea socio-economică a beneficiarelor.

Obiectivul Planului Individualizat de Asistență în cadrul Locuinţei Asistate „In Cammino”

Fiecare beneficiară, inclusă în serviciului dat, are un plan individualizat de asistenţă, care se întocmeşte odată cu venirea acesteia, în baza unei evaluări a resurselor personale şi a potenţialului posedat.

De la obiectiv la rezultat

Irina a beneficiat de servicul Fundației Regina Pacis timp de 18 luni. În această perioadă, tânăra a beneficiat de tot spectrul de servicii oferite de proiect pentru a facilita integrarea cu succes a acesteia în societate: dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire; dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală; educație pentru un mod sănătos de viață; dezvoltarea deprinderilor de gestionare a resurselor financiare; activităţi de grup şi programe individualizate; activităţi de petrecere a timpului liber; activităţi de învățare a abilităților sociale;  asistență în procesul de angajare în câmpul muncii. Pe lângă toate menționate mai sus, Irina a participat la mai multe traininguri specializate pentru dezolarea personală cu scopul formării deprinselor socio-comunicaționale; pentru diminuarea fricilor şi barierelor interne în scopul sporirii încrederii în sine; şi pentru dezvoltarea inteligenței emoționale.

Irina, ca și toate celelalte beneficiare, sunt îndrumate să se implice activ în viața socială, să participe la activități de voluntariat și să profite de toate oportunitățile ce pot contribui la dezvoltarea lor personală.

Astfel, Irina s-a implicat activ și în activităţi de voluntariat în cadrul campaniilor sociale, organizate de Fundaţia Regina Pacis – Castagnata și Campania de Crăciun „ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ!”. Totodată, în vara anului 2019, tânăra a participat la Şcoală de vară internaţională – Settimana della Mondialità, în orașul Piacenza, Italia, tabără organizată pentru tinerii din diferite țări, cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani, care pe parcursul unei săptămâni socializează, cunoscând diversitatea culturală a lumii.

Pe parcursul perioadei de asistență în cadrului Locuinței In Cammino, Irina a reușit să absolve Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară și să obțină o diplomă la specialitatea cosător, categoria III. În baza profesiei obţinute, Irina a fost angajată la o fabrica de croitorie. În tot acest timp, Irina a reușit să-și adune resurse financiare suficiente pentru a închiria o locuință și a duce un trai independent/autonom, integrându-se cu succes în mediul social.

La moment, tânăra este în proces de monitorizare și evaluare post-integrare de către specialiștii Fundației Regina Pacis pentru o perioada de 6 luni.