Noutăți

Termeni de referință cu privire la selectarea unei instituții media pentru elaborarea materialelor jurnalistice în vederea sensibilizării publicului larg

Fundația „Regina Pacis” anunță concurs pentru selectarea unei companii/instituții media care vor elabora 5 materiale/articole jurnalistice de sensibilizare privind provocările cu care se confruntă copiii/tinerii aflați în conflict cu legea în procesul de reintegrare în comunitate/societate după eliberarea din detenție.

Context

Fundația „Regina Pacis” este o organizație neguvernamentală, activitatea căreia vine să contribuie la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate.

Misiunea ne ajută să atingem obiectivele strategice stabilite de Fundație, iar aceste obiective se referă la:

 • Asistența copiilor aflați în situații de risc
 • Integrarea socială a tinerilor
 • Atenuarea sărăciei prin oferirea de prânzuri și ajutor umanitar pentru persoanele în vârstă.

În februarie 2021, Caritas Austria a câștigat un grant din partea Uniunii Europene, reprezentată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova pentru a implementa un proiect privind realizarea drepturilor copiilor și prevenirea violenței împotriva copiilor.

Proiectul HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova își propune să promoveze și să protejeze drepturile copiilor din Republica Moldova. Activitățile se desfășoară în municipiul Chișinău și în raioanele Nisporeni, Strășeni, Anenii Noi și Cimișlia. Proiectul este implementat de Caritas Austria (solicitant pricipal), împreună cu co-solicitanții locali Fundația Regina Pacis, CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie și Misiunea Socială „Diaconia” și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.

În acest context, Fundația „Regina Pacis” anunță concurs de selectare a unei instituții media în vederea elaborarării unui set de materiale jurnalistice (5) care vor aborda și identifica problemele cu care se confruntă copiii în conflict cu legea în ceea ce privește reintegrarea socială a acestor copii.

Obiective specifice

Sarcinile specifice puse în fața ofertantului în raport cu produsele:

 • Vor fi elaborate conceptele/conținutul materialelor jurnalistice și consultate cu echipa de implementare a proiectului;
 • Vor fi publicate și diseminate pe platformele instituției media;
 • Vor conține elemente/abordări de sensibilizare și motivare a comunității în vederea reintegrării în societate a copiilor în conflict cu legea;
 • Vor fi elaborate într-un un limbaj autentic, accesibil și credibil pentru publicul-țintă.

Cerințe și criterii de eligibilitate

Fundația „Regina Pacis” va selecta compania/echipa în baza următoarelor criterii:

 • confirmarea faptului că dispune de resurse tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenele prevăzute de contract;
 • experiență dovedită în elaborarea materialelor jurnalistice (experiența de lucru cu ONG-uri sau organizații internaționale active în domeniul drepturilor copiilor va constitui un avantaj)
 • abordare creativă, punctualitate, flexibilitate și responsabilitate în procesul de lucru
 • reputația companiei (scrisorile de recomandare vor constitui un avantaj).

Dosarul de participare la concurs va conține:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL
 • CV-ul persoanei fizice sau un brief al companiei ofertante (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date relevante din activitatea companiei etc).

Perioada de executare a serviciilor

Echipa selectată va asigura executarea serviciilor de elaborarea materialelor jurnalistice conform unui calendar coordonat și aprobat de Fundația „Regina Pacis”.

Data limită de prezentare a dosarelor: 14 martie 2022, ora 18:00.

Dosarele pot fi expediate la adresele de e-mail: asochirca@reginapacis.org

Persoană de contact: Adelina Sochircă, consultant comunicare, Fundația „Regina Pacis”, tel: 069441661