Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru selectarea unei companii/auditor

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru selectarea unei companii/auditor care va efectua auditul financiar al proiectului „Emergency Response in Assisting Ukrainian Refugees and Third Country Nationals in Moldova”, care este implementat de către Fundația Regina Pacis în perioada iunie 2022 – septembrie 2022, finanțat de către Diakonie Katastrophenhilfe.

Fundația Regina Pacis este o organizație neguvernamentală, non profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 04 mai 2001).

Obiectul auditului

Scopul auditului proiectului este de a furniza dovada obiectivă a utilizării corecte a fondurilor puse la dispoziție proiectului și implementatorului. Auditul reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar, asupra veridicității reflectării cheltuielilor în strictă concordanță cu contractul de grant. Auditul se va efectua în perioada 01 noiembrie-15 noiembrie 2022, cu prezentarea raportului final până la 28 noiembrie 2022.

Auditul financiar va fi efectuat conform standardelor internaționale de audit ISA 800, ISAE 3000 și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Sarcini tehnice:

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat Fundației conform termenilor stabiliți;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză.

Scrisoarea către management:

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • Concluzia auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Fundației Regina Pacis ca rezultat al auditurilor precedente;
 • Propuneri si recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor interne ale Fundației Regina Pacis.

Conținutul ofertei:

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului (una din persoane sa fie auditor certificat);
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA;

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Prețul serviciilor de audit;
 • Imaginea și reputația companiei.

Ofertele urmează a fi transmise până la 20 octombrie 2022, ora 16:00, la adresa de email: fin.officer@reginapacis.org. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor. Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 25 octombrie 2022.

Informații suplimentare pot fi obținute la: fin.officer@reginapacis.org

Mai multe detalii cu referire la audit, consultați Scrisoare de angajament.

Tel: +373 602 777 22

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Astăzi, 1 octombrie, la nivel mondial se sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Astăzi, avem din nou ocazia să vă amintim de bătrânii noștri. Bătrâni care au nevoie constant de grijă și de sprijin. Bătrânețile vin în Republica Moldova cu multe greutăți, provocări, probleme materiale, dureri fizice și emoționale.

Fundatia Regina Pacis este prezentă acum în viața a peste 200 de persoane în etate aflate în dificultate. Vârstnici bolnavi, singuri, abandonați, care se confruntă cu grave lipsuri materiale. Bătrâni din sate și din oraș, pe timp de pandemie și bătrâni refugiați de război. Zilnic, aceștia vin la Cantina socială Regina Pacis după alinare și un prânz gratuit, unica masă caldă în zi.

Aceste prânzuri sunt oferite datorită partenerilor, din țară și de peste hotare, dar și persoanelor fizice care, prin donațiile lor, sunt aproape de cei nevoiași.

De la începutul activității noastre, cu suportul partenerilor și donatorilor, am oferit peste 1 milion de prânzuri calde. Suntem siguri că împreună vom reuși, în continuare, să le asigurăm speranța zilei de mâine, punându-le pe masa lor – mâncare.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2050, în lume, procentul de persoane vârstnice se va dubla. 

Ajutați bătrânii, oferiți-le atenție, grijă, protecție socială!

Doritorii de a face o faptă bună ne pot apela!

Oricine are posibilitate este încurajat să facă o donație pentru prânzurile calde pe care le oferim bâtrânilor:

B.C. “VICTORIABANK” SA, Fil. 11, Chişinău

C/B: VICBMD2X883

IBAN: MD14VI222400011100577MDL

IBAN MD84VI000222401711100577(EURO)

Cod Fiscal 1015620000999

Ajută un copil nevoiaș să meargă echipat la școală

 

În preajma noului început de an școlar, Fundația Regina Pacis desfășoară, al patrulea an consecutiv, campania socială „Ghiozdanul cu speranțe”. Campania are scopul de a colecta ghiozdane și rechizite școlare pentru copiii rămași fără îngrijire părintească, copiii refugiați din Ucraina și pentru copiii care provin din familii social vulnerabile.

Toți copiii au dreptul la educație și doar sprijinind educația putem crea o lume mai bună. Cu toate acestea, există încă mulți copii aflați în situație de risc care ar vrea din tot sufletul să meargă la școală, dar nu pot din cauza posibilităților financiare reduse.

În contextul dat, Fundația Regina Pacis îndeamnă oamenii/agenții economici să ajute copiii aflați în dificultate să se pregătească de școală, astfel încât toți copii să aibă acces egal la învățătură. Persoanele care vor să se implice sunt încurajate să doneze ghiozdane, rechizite școlare (caiete, stilouri, creioane colorate, acuarele, pensule, foarfece, clei uscat, rigle, seturi de învelitori, radiere, agende școlare, hârtie colorată, penare ș.a.), alte necesități urgente – hăinuțe, încălțăminte, obiecte utile pentru cei peste 100 copii aflați în programele de asistență ale Fundației Regina Pacis.

Donațiile pot fi aduse direct la sediul Centrului de Plasament al Copilului Regina Pacis, or. Chișinău, str. Natalia Gheorghiu 23/1, de luni până vineri, între orele 09:00-18:00, în perioada 10 – 24 august 2022. Pentru mai multe detalii, puteți lua legătura cu noi la numărul de telefon +37376727555.

De asemenea, menționăm posibilitatea de a face donații online pe site-ul www.reginapacis.org sau prin transfer bancar utilizând rechizitele:

B.C. “VICTORIABANK” SA, Fil. 11, Chişinău

C/B: VICBMD2X883

IBAN: MD14VI222400011100577MDL

IBAN MD84VI000222401711100577(EURO)

Cod Fiscal 1015620000999

Haideți împreună să umplem cu speranțe ghiozdanele copiilor nevoiași!

Pentru mai multe informații despre campania caritabilă puteți contacta:

Adelina Sochircă, Consultantă în comunicare, Fundația Regina Pacis,

Tel.: +37369441661, email: asochirca@reginapacis.org

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea produselor igienico-sanitare

Fundația  Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea produselor igienico-sanitare (specificate în tabelul de mai jos) în cadrul proiectului Distribuirea produselor alimentare și nealimentare pentru refugiații ucraineni în Moldova”, finanțat de AAR Japan.

Termen limită: Ofertele pot fi transmise până la 15 august 2022, ora 18:00, în format electronic, la adresa de e-mail chisinau@reginapacis.org sau la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Informații suplimentare pot fi obținute de la: Natalia Serbeniuc, +373 69 09 55 90.

Invitație de participare la concursul pentru achiziția produselor igienico-sanitare

 1. Partea contractantă: Fundația Regina Pacis
 2. Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17
 3. Candidații eligibili: operatorii economici specializați în comercializarea produselor igienico-sanitare.
 4. Produsele igienico-sanitare solicitate sunt specificate în tabelul de mai jos:
Nr. Denumirea articolului Cantitatea Unitatea de măsură Preț unitar (MDL inclusiv TVA) Cost (MDL inclusiv TVA)
1. Sampon, 500ml 8500 Bucăți
2. Solutie vase Fairy, 400 ml 8500 Bucăți
3. Sapun lichid, 500 ml 8500 Bucăți
4. Gel de duș 500 ml 8500 Bucăți
5. Absorbante, set 10 buc 8500 Bucăți
6. Detergent automat, 2 kg 8500 Bucăți
7. Servetele umede cu capac, set 120 buc 8500 Bucăți
8. Hârtie igienica role set 4 buc, 2 straturi 8500 Rulouri
9. Pasta de dinti, 100 ml 8500 Bucăți
10. Perie dinti 8500 Bucăți
11. Sapun solid de uz casnic/rufe, set 4 buc 8500 Bucăți
12. Burete vesela, set 6 bucati 8500 Bucăți
13. Burete de baie 8500 Bucăți

 

I. Condiții de Livrare

Ofertanții pot depune o singură ofertă pentru toate articolele din cadrul prezentei cereri. Oferta în limba română trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică și a Autorizației de desfășurare a activității.

 1. Prețul: Prețul trebuie sa fie indicat în Lei Moldovenești (MDL) cu TVA. Prețul trebuie să includă costurile necesare livrării produselor la adresa indicata de solicitant.
 2. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele ce corespund criteriilor specificate în acest anunț vor fi evaluate în baza celui mai avantajos preț (documentelor prezentate și a criteriilor de selecție).

II. Criterii de selecție:

 1. Preț avantajos.
 2. Disponibilitatea de a livra bunurile la punctele de destinație setate de beneficiar.
 3. Termenul de garanție a produselor.

III. Documente solicitate:

 1. Oferta prezentată în corespundere cu cerințele specificate.
 2. Prezența în anexă la ofertă a:

(a) Certificatului de înregistrare;

(b) Autorizației de desfășurare a activității;

(c)  Datelor generale despre ofertant;

(d) Indicarea termenului de valabilitate a produselor.

IV. Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de șasezeci (60) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Condiții speciale:

 1. Ofertantul trebuie să examineze cererea de ofertă.
 2. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.
 3. Fundația Regina Pacis își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea medicamentelor

Fundația  Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea medicamentelor și consumabilelor medicale în cadrul proiectului Răspunsul de urgență în asistența refugiaților ucraineni și a resortisanților țărilor terțe în Moldova”, finanțat de Diakonie Katastrophenhilfe.

 1. Partea contractantă: Fundația Regina Pacis
 2. Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17
 3. Candidații eligibili: operatorii economici specializați în comercializarea medicamentelor. Un avantaj constituie capacitatea agentului economic de livrare la punctele de destinație.
 4. Medicamentele solicitate sunt specificate în tabelul de mai jos:
Nr. Denumirea articolului Unitatea de măsură Preț unitar (MDL inclusiv TVA)
1. Vitamina C 500 mg  N30 amb
2. Ext. Valeriană, drajeuri N50 fl
3. Mezim-forte N10 amb
4. Paracetamol 500 mg, comprimate N20 amb
5. Ibuprofen 200 mg, comprimate N10 amb
6. Citramon N10 bucăți
7. No-spa 40 mg N24 amb
8. Soluție Peroxid de hydrogen 3% fl
9. Tifon steril bucăți
10. Dexalghin 25 mg comprimate, N10 amb
11. Picături cardiace 50 ml fl
12. Omeprazole 20mg caps N30 amb
13. Loratadină 10 mg, comprimate N20 amb
14. Cărbune activat 250 mg N10 bucăți
15. Nurofen sirop pentru copii  100 mg fl
16. Nurofen Junior drajeuri 200 mg amb
17. Zyrtec 10mg/ml pic.orale 10ml fl
18. Vitamina C picături pentru copii fl
19. Subtyl capsule N20 amb

 

I. Condiții de Livrare

Ofertanții pot depune o singură ofertă pentru toate articolele din cadrul prezentei cereri.

Oferta în limba română trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, Licenței de activitate, Certificatului de Acreditare.

 1. Prețul: Prețul trebuie sa fie indicat în Lei Moldovenești (MDL) cu TVA. Prețul trebuie să includă costurile necesare livrării produselor la adresa indicata de solicitant in raza municipiului Chisinau.
 2. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele ce corespund criteriilor și condițiilor din prezentul anunț vor fi evaluate în baza celui mai avantajos preț (documentelor prezentate și a criteriilor de selecție).

 II. Criterii de selecție:

 1. Cel mai avantajos preț.
 2. Disponibilitatea de a livra bunurile.
 3. Termenul de garanție a produselor.
 4. Experiența si portofoliul organizației.

III. Documente solicitate:

 1. Oferta prezentată în corespundere cu cerințele solicitate;
 2. Prezența în anexă la ofertă a:

(a) Certificatului de înregistrare;

(b) Licenței de activitate;

(c) Certificatului de Acreditare.

(d) Datelor generale despre ofertant;

(f) Indicarea termenului de valabilitate a produselor;

IV. Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de șasezeci (60) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Condiții speciale:

 1. Ofertantul trebuie să examineze cererea de ofertă.
 2. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.
 3. Fundația „Regina Pacis” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Termen limită: Ofertele se primesc până la 22 august 2022, ora 18:00

Pachetul de documente (cu specificația: Tender medicamente) va fi expediat la adresa de email chisinau@reginapacis.orgsau la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Informații suplimentare pot fi obținute de la: Natalia Serbeniuc, +373 69 09 55 90.

Ateliere de instruire pentru părinții refugiați din Ucraina

Mai mulți părinți refugiați din Ucraina, beneficiari ai centrului de plasament temporar al Fundației Regina Pacis din Chișinău, au participat, zilele trecute, la un atelier de instruire privind particularitățile de vârstă ale adolescenților.

Evenimentul a avut scopul să sprijine părinții în dezvoltarea competențelor parentale, astfel încât să identifice corect nevoile adolescenților, în baza analizei și conexiunii dintre emoții și comportamente, cât și să ofere, la timp, răspunsuri acestora. Pentru a fortifica aceste aspecte, la atelierul de parenting au fost invitați să participe și adolescenții.

Participanții au apreciat pozitiv inițiativa dată și au fost foarte implicați și dornici de a discuta pe marginea subiectelor propuse.

Potrivit Arinei Zîcu, formatorul atelierului: „Părinții s-au focusat pe explorarea și înțelegerea particularităților de dezvoltare ale adolescenților. Datorită faptului că la atelier au fost invitați și copiii, părinții au avut posibilitate să audă din prima sursă despre experiențele prin care trec. Astfel, aceștia, în echipe, au identificat și unele tehnici de răspuns la nevoile adolescenților, una dintre acestea fiind comunicarea asertivă și eficientă. Participanții au solicitat anume acest subiect să fie abordat în cadrul viitoarelor instruiri.

În perioada următoare, Fundația Regina Pacis va mai desfășura asemenea sesiuni de instruire pentru părinții refugiați din Ucraina.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Sprijin refugiaților din Ucraina în Republica Moldova”, implementat de Fundația Regina Pacis cu sprijinul financiar al partenerului internațional ERIKS Development Partner, Eastern Europe Office.

Concurs de selectare a unei companii/auditor care va efectua auditul financiar, ToR

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru selectarea unei companii/auditor care va efectua auditul financiar al proiectului „Distribution of food and non-food items for Ukrainian Refugees in Moldova”, care este implementat de către Fundația Regina Pacis in perioda aprilie 2022 – iulie 2022, finanțat de catre Association for Aid and Relief, Japan.

Fundația Regina Pacis este o organizație neguvernamentală, non profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 04 mai 2001).

Obiectul auditului

Scopul auditului proiectului este de a furniza dovada obiectivă a utilizării corecte a fondurilor puse la dispoziție proiectului și implementatorului. Auditul reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale. Auditul se va efectua în perioada 12-25 septembrie 2022.

Auditul financiar va fi efectuat conform standardelor internaționale de audit și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Sarcini tehnice

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat Fundației conform termenilor stabiliți;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză.

Scrisoarea către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • Concluzia auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Fundației Regina Pacis ca rezultat al auditurilor precedente;
 • Propuneri si recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor interne ale Fundației Regina Pacis.

Conținutul ofertei

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului (una din persoane sa fie auditor certificat);
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Prețul serviciilor de audit;
 • Imaginea și reputația companiei.

Ofertele urmează a fi transmise pînă la 25 august 2022, ora 16.00, la adresa de email fin.officer@reginapacis.org. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor. Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Email: fin.officer@reginapacis.org

Tel: +373 22 235 511

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru achiziționarea produselor alimentare

Fundația Regina Pacis implementează, în perioada iulie 2022 – septembrie 2022, proiectul ”Distribution of food and non-food items for Ukrainian Refugees in Moldova”, în cadrul căruia anunță un concurs de selectare a unei companii pentru procurarea și livrarea de produse alimentare conform anexei 1.

I. Compania urmează să vândă și să livreze produse alimentare la Cantina Socială a Fundației Regina Pacis din mun. Chișinău.

II. RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ÎN EXECUTAREA CONTRACTULUI

1.Livrarea produselor alimentare luni-vineri, conform comenzii prealabile;

2. Prezentarea certificatelor de calitate pentru produsele alimentare livrate, conform cerințelor în vigoare.

III. Cerințe către ofertanți:

1. Agent economic înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova;

2. Competență în domeniu;

3. Responsabilitate și receptivitate;

4. Deținerea autorizațiilor necesare vânzării și livrării produselor.

IV. CONȚINUT DOSAR OFERTARE

1. Oferta financiară, datată și semnată;

2. Autorizațiile specifice funcționării întreprinderii.

V. CRITERIUL DE SELECȚIE OFERTE

– Cel mai bun raport cost-calitate, condiționat de disponibilitatea de livrare a produselor.

Dosarul urmează a fi depus până la data de 25.07.2022, la adresa chisinau@reginapacis.org 

VI. PREȚUL:

i. PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești, cu TVA inclus.

ii. EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț vor fi evaluate în baza criteriilor susmenționate și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț.

iii. Ofertele care nu vor conține toate produsele din cadrul prezentei cereri nu vor fi admise în concurs.

Notă: Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în solicitarea de ofertă sau la altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de către achizitor.

Persoana de contact: Natalia Serbeniuc, GSM: 069095590

Anexa nr. 1

Lista produselor alimentare solicitate:

Nr. Denumirea bunurilor solicitate Unitate de măsura Cantitatea estimativă/unități Specificarea tehnică solicitată
1 Ulei de floarea soarelui litru 12 000 Fasonat sticle de 1 litru
 2 Conservă de carne de porc/pui bucată 12 000 Conserve a câte 500 gr
 3 Conservă de pește în ulei bucată 12 000 Conserve a câte 230/250 gr
 4 Crupe de hrișcă kg 12 000 Fasonat cate 1 kg pachetul
 5 Cereale pentru copii kg 12 000 Fasonat cate 1 kg pachetul
 6 Cașcaval kg 12 000 Fasonat câte 0,500 kg pachetul
 7 Lapte litru 12 000 Fasonat pachete Tetra Pack câte 1 litru
8 Gem de fructe kg 12 000 Borcane a câte 1 kg
9 Pate de porc/pui/curcan bucată 12 000 Conserve câte 230/250 gr
10 Ceai verde/negru bucată 12 000 Cutie a câte 25 pachețele