Ateliere de instruire pentru părinții refugiați din Ucraina

Mai mulți părinți refugiați din Ucraina, beneficiari ai centrului de plasament temporar al Fundației Regina Pacis din Chișinău, au participat, zilele trecute, la un atelier de instruire privind particularitățile de vârstă ale adolescenților.

Evenimentul a avut scopul să sprijine părinții în dezvoltarea competențelor parentale, astfel încât să identifice corect nevoile adolescenților, în baza analizei și conexiunii dintre emoții și comportamente, cât și să ofere, la timp, răspunsuri acestora. Pentru a fortifica aceste aspecte, la atelierul de parenting au fost invitați să participe și adolescenții.

Participanții au apreciat pozitiv inițiativa dată și au fost foarte implicați și dornici de a discuta pe marginea subiectelor propuse.

Potrivit Arinei Zîcu, formatorul atelierului: „Părinții s-au focusat pe explorarea și înțelegerea particularităților de dezvoltare ale adolescenților. Datorită faptului că la atelier au fost invitați și copiii, părinții au avut posibilitate să audă din prima sursă despre experiențele prin care trec. Astfel, aceștia, în echipe, au identificat și unele tehnici de răspuns la nevoile adolescenților, una dintre acestea fiind comunicarea asertivă și eficientă. Participanții au solicitat anume acest subiect să fie abordat în cadrul viitoarelor instruiri.

În perioada următoare, Fundația Regina Pacis va mai desfășura asemenea sesiuni de instruire pentru părinții refugiați din Ucraina.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Sprijin refugiaților din Ucraina în Republica Moldova”, implementat de Fundația Regina Pacis cu sprijinul financiar al partenerului internațional ERIKS Development Partner, Eastern Europe Office.

Concurs de selectare a unei companii/auditor care va efectua auditul financiar, ToR

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru selectarea unei companii/auditor care va efectua auditul financiar al proiectului „Distribution of food and non-food items for Ukrainian Refugees in Moldova”, care este implementat de către Fundația Regina Pacis in perioda aprilie 2022 – iulie 2022, finanțat de catre Association for Aid and Relief, Japan.

Fundația Regina Pacis este o organizație neguvernamentală, non profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 04 mai 2001).

Obiectul auditului

Scopul auditului proiectului este de a furniza dovada obiectivă a utilizării corecte a fondurilor puse la dispoziție proiectului și implementatorului. Auditul reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale. Auditul se va efectua în perioada 12-25 septembrie 2022.

Auditul financiar va fi efectuat conform standardelor internaționale de audit și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Sarcini tehnice

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat Fundației conform termenilor stabiliți;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză.

Scrisoarea către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • Concluzia auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Fundației Regina Pacis ca rezultat al auditurilor precedente;
 • Propuneri si recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor interne ale Fundației Regina Pacis.

Conținutul ofertei

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului (una din persoane sa fie auditor certificat);
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Prețul serviciilor de audit;
 • Imaginea și reputația companiei.

Ofertele urmează a fi transmise pînă la 15 august 2022, ora 16.00, la adresa de email fin.officer@reginapacis.org. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor. Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 20 august 2022.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Email: fin.officer@reginapacis.org

Tel: +373 22 235 511

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru achiziționarea produselor alimentare

Fundația Regina Pacis implementează, în perioada iulie 2022 – septembrie 2022, proiectul ”Distribution of food and non-food items for Ukrainian Refugees in Moldova”, în cadrul căruia anunță un concurs de selectare a unei companii pentru procurarea și livrarea de produse alimentare conform anexei 1.

I. Compania urmează să vândă și să livreze produse alimentare la Cantina Socială a Fundației Regina Pacis din mun. Chișinău.

II. RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ÎN EXECUTAREA CONTRACTULUI

1.Livrarea produselor alimentare luni-vineri, conform comenzii prealabile;

2. Prezentarea certificatelor de calitate pentru produsele alimentare livrate, conform cerințelor în vigoare.

III. Cerințe către ofertanți:

1. Agent economic înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova;

2. Competență în domeniu;

3. Responsabilitate și receptivitate;

4. Deținerea autorizațiilor necesare vânzării și livrării produselor.

IV. CONȚINUT DOSAR OFERTARE

1. Oferta financiară, datată și semnată;

2. Autorizațiile specifice funcționării întreprinderii.

V. CRITERIUL DE SELECȚIE OFERTE

– Cel mai bun raport cost-calitate, condiționat de disponibilitatea de livrare a produselor.

Dosarul urmează a fi depus până la data de 25.07.2022, la adresa chisinau@reginapacis.org 

VI. PREȚUL:

i. PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești, cu TVA inclus.

ii. EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț vor fi evaluate în baza criteriilor susmenționate și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț.

iii. Ofertele care nu vor conține toate produsele din cadrul prezentei cereri nu vor fi admise în concurs.

Notă: Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în solicitarea de ofertă sau la altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de către achizitor.

Persoana de contact: Natalia Serbeniuc, GSM: 069095590

Anexa nr. 1

Lista produselor alimentare solicitate:

Nr. Denumirea bunurilor solicitate Unitate de măsura Cantitatea estimativă/unități Specificarea tehnică solicitată
1 Ulei de floarea soarelui litru 12 000 Fasonat sticle de 1 litru
 2 Conservă de carne de porc/pui bucată 12 000 Conserve a câte 500 gr
 3 Conservă de pește în ulei bucată 12 000 Conserve a câte 230/250 gr
 4 Crupe de hrișcă kg 12 000 Fasonat cate 1 kg pachetul
 5 Cereale pentru copii kg 12 000 Fasonat cate 1 kg pachetul
 6 Cașcaval kg 12 000 Fasonat câte 0,500 kg pachetul
 7 Lapte litru 12 000 Fasonat pachete Tetra Pack câte 1 litru
8 Gem de fructe kg 12 000 Borcane a câte 1 kg
9 Pate de porc/pui/curcan bucată 12 000 Conserve câte 230/250 gr
10 Ceai verde/negru bucată 12 000 Cutie a câte 25 pachețele

Master-class culinar pentru copiii și tinerii deținuți în penitenciar

Copiii și tinerii care își ispășesc pedeapsa în penitenciarul din Goian au participat, ieri, 08 iunie 2022, la un master-class culinar, organizat de Fundația Regina Pacis, în colaborare cu Asociația bucătarilor italieni din Moldova.

Evenimentul a avut scopul de a aduce în prim-plan istorii de succes privind integrarea socială reușită prin intermediul angajării în câmpul muncii. În cadrul evenimentului, au fost pregătite bucate italiene pentru prânzul cu minorii din penitenciar, iar, la final, a avut loc o rundă de întrebări-răspunsuri referitor la provocările profesionale și personale întâlnite de chefi în procesul de integrare în comunitate.

Master-class-ul a fost susținut de doi bucătari-chefi renumiți, Traian Stoianov și Marcel Cristenco, membri ai Asociației bucătarilor italieni din Moldova.

La atelier a fost prezent și Francesco Sanna, președintele Asociației bucătarilor italieni, precum și minorii deținuți care au absolvit recent cursurile de bucătar, program de formare profesională desfășurat de Fundația Regina Pacis în vederea facilitării procesului de reintegrare a condamnaților în societate.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova”, implementat de Caritas Austria (solicitant principal), împreună cu co-solicitanții locali CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, Fundația Regina Pacis și Misiunea Socială „Diaconia” și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.

Proiectul Mecanismului intersectorial privind reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea prezentat spre consultare

Astăzi, 21 aprilie 2022, în cadrul unei mese rotunde, organizată de Fundația Regina Pacis, a fost prezentat draftul Mecanismului intersectorial privind reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea.

Scopul mecanismului constă în sporirea implicării și responsabilizării autorităților centrale și locale în reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea, dar și îmbunătățirea performanței profesioniștilor care lucrează cu și pentru copiii în conflict cu legea, în special, în procesul prestării de servicii pentru delincvenții minori de la stabilirea primului contact al copilului cu sistemul justiției și până la constatarea resocializării și re-integrării cu succes a acestuia în comunitate.

Prezentă la eveniment, Secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că: Statutul minorului în sistemul de drept trebuie tratat cu multă atenție, pentru a întreprinde cele mai potrivite măsuri și pentru a preveni riscuri de recidivare pe viitor. Acest mecanism intersectorial se pliază foarte bine cu acțiunile demarate de Ministerul Justiției de îmbunătățire a cadrului normativ ce ține și de minori. Suntem la etapa de revizuire a legislației penale și de procedură penală, astfel încât să asigurăm toate garanțiile cetățenilor, inclusiv ale minorilor și să încurajăm profesioniștii să epuizeze soluțiile de dejudiciarizare a cauzelor cu minori și de aplicare a măsurile/pedepselor alternative celor penale. Pe lângă îmbunătățirea cadrului legislativ, este necesar să punem accent și pe consolidarea capacităților profesioniștilor din domeniu. Iar acest mecanism îi îndeamnă să-și îmbunătățească activitățile cu minorii.” Reprezentanta Ministerului Justiției a mai adăugat că: „Important este să avem o viziune comună asupra modului de abordarea a acestui subiect”.

Coordonatoarea de programe din cadrul Fundației Regina Pacis, Cristina Varzari, a menționat că inițiativa de a crea acest mecanism vine din experiența Fundației de a oferi instruiri vocaționale minorilor din Goian, dar și din necesitatea de a asigura o integrare eficientă a minorilor în societate, cu eforturile conjugate, atât la nivel de politici, cât și  abordare unică ale autorităților implicate direct în lucrul cu și pentru copiii în conflict cu legea.

Draftul mecanismului a fost elaborat și prezentat de experții Ceslav Panico și Irina Lupușor, care au experiențe vaste în domeniul justiției juvenile.

Participanții au apreciat inițiativa creării acestui mecanism intersectorial, deoarece, în practică, este simțită lipsa unei platforme de interacțiune a tuturor entităților responsabile de procesul de reintegrare a copiilor în conflict cu legea. Informațiile generate în cadrul acestui mecanism o să permită inclusiv reflectarea unui tablou amplu a parcursului minorului la diferite etape – predetenție, detenţie și post detenție.

În perioada următoare, draftul mecanismului menționat va fi remis autorităților cheie pentru consultare și expuneri pe marginea îmbunătățirii acestuia.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Procuraturii Generale, Oficiului Avocatului poporului pentru drepturile copilului, Administrației Naționale ale Penitenciarelor, Inspectoratului Național de Probațiune, ANOFM, Uniunea Avocaților, dar și reprezentanți ai societății civile în domeniu.

Draftul Mecanismului intersectorial a fost realizat în cadrul proiectului „HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova”, implementat de Caritas Austria (solicitant principal), împreună cu co-solicitanții locali CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, Fundația Regina Pacis și Misiunea Socială „Diaconia” și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria. Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului ”DI-Learning and Exchange Pltaform”, implementat cu suportul Caritas Austria.

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de proiect în cadrul activităților axate pe Ajutorul de urgență refugiaților din Ucraina

Fundația Regina Pacis este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2000, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate. Pentru mai multe informații, accesați www.reginapacis.org

Perioada de angajare: 5 luni (cu posibilitatea de extindere)

Poziţie: full-time (8 ore)

Locul de muncă: Chişinău

Responsabilități:

 • Participă la procesul de planificare, monitorizare şi evaluare a activităţilor proiectului;
 • Asigură în timp util suportul administrativ și logistic necesar pentru buna desfășurare a activităților;
 • Menține comunicarea între echipa de implementare şi partenerii, beneficiarii proiectului;
 • Colectează și sistematizează zilnic informaţiile necesare pentru întocmirea urmărirea indicatorilor privind buna implementare a proiectului;
 • Centralizează și păstrează evidența tuturor documentelor de lucru;
 • Colectează și diseminează în Centrele de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina (gestionate de către Fundația Regina Pacis) informații actualizate și exacte cu privire la procedurile de azil, protecția temporară și drepturile refugiaților în Republica Moldova, precum și disponibilitatea serviciilor, inclusiv sănătate, educație, transport etc.
 • Efectuează achiziţii pentru dotări, echipamente, materiale, servicii şi întocmește contracte de prestări de servicii conform procedurilor interne pentru achiziții;
 • Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului.

Cerinţe faţă de candidat/-ă:

 • Studii superioare;
 • Experienţă de asistenţă în cadrul proiectelor. Experienţa de muncă în domeniul ajutor umanitar va constitui un avantaj;
 • Competențe de comunicare scrisă şi verbală în limba română și rusă;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Abilităţi şi aptitudini: punctualitate; organizare eficientă a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitate de a respecta termene limită; multitasking;
 • Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Condiții de muncă:

 • Programul de muncă se va prestabili cu persoana angajată;
 • Activitate preponderent de birou şi deplasări în teritoriu (Chișinău și Varvareuca/Florești).

Dosarul candidatului/-ei va include:

 • CV-ul ;
 • Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: emergencyaid@reginapacis.org

Data limită de depunere a dosarelor: 14 aprilie 2022

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Termeni de referință pentru selectarea unei companii/auditor care va efectua auditul financiar

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru selectarea unei companii/auditor care va efectua auditul financiar al proiectului „Programe de resocializare și educație pentru minori în penitenciarul  pentru minori Goian”, care urmează a fi implementat, de Fundația Regina Pacis, în perioada septembrie 2021 – septembrie 2024, finanțat de Asociația Renovabis.

Fundația Regina Pacis este o organizație neguvernamentală, non profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 04 mai 2001).

Obiectul auditului

Scopul auditului este de a furniza dovada obiectivă a utilizării corecte a fondurilor puse la dispoziția proiectului și implementatorului. Auditul reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale. Auditul va fi efectuat la fiecare 6 luni pe durata de implementare a proiectului (septembrie 2021 – septembrie 2024).

Auditul financiar va fi efectuat conform standardelor internaționale de audit ISA 800 și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Sarcini tehnice:

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil, va fi prezentat Fundației conform termenilor stabiliți;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză.

Scrisoarea către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia urmare a auditului privind:

 • rezultatele controlului;
 • recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • concluzia auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Fundației Regina Pacis ca rezultat al auditurilor precedente;
 • propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor interne ale Fundației Regina Pacis.

Conținutul ofertei:

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului (una din persoane sa fie auditor certificat);
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Prețul serviciilor de audit;
 • Imaginea și reputația companiei.

Ofertele urmează a fi transmise până la 10 aprilie 2022, ora 16:00, la adresa de email aavram@reginapacis.org. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor. Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 18 aprilie 2022.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Email: finofficer@reginapacis.org sau aavram@reginapacis.org

Tel: +373 22 235 511

Termeni de referință cu privire la selectarea unei instituții media pentru elaborarea materialelor jurnalistice în vederea sensibilizării publicului larg

Fundația „Regina Pacis” anunță concurs pentru selectarea unei companii/instituții media care vor elabora 5 materiale/articole jurnalistice de sensibilizare privind provocările cu care se confruntă copiii/tinerii aflați în conflict cu legea în procesul de reintegrare în comunitate/societate după eliberarea din detenție.

Context

Fundația „Regina Pacis” este o organizație neguvernamentală, activitatea căreia vine să contribuie la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate.

Misiunea ne ajută să atingem obiectivele strategice stabilite de Fundație, iar aceste obiective se referă la:

 • Asistența copiilor aflați în situații de risc
 • Integrarea socială a tinerilor
 • Atenuarea sărăciei prin oferirea de prânzuri și ajutor umanitar pentru persoanele în vârstă.

În februarie 2021, Caritas Austria a câștigat un grant din partea Uniunii Europene, reprezentată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova pentru a implementa un proiect privind realizarea drepturilor copiilor și prevenirea violenței împotriva copiilor.

Proiectul HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova își propune să promoveze și să protejeze drepturile copiilor din Republica Moldova. Activitățile se desfășoară în municipiul Chișinău și în raioanele Nisporeni, Strășeni, Anenii Noi și Cimișlia. Proiectul este implementat de Caritas Austria (solicitant pricipal), împreună cu co-solicitanții locali Fundația Regina Pacis, CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie și Misiunea Socială „Diaconia” și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.

În acest context, Fundația „Regina Pacis” anunță concurs de selectare a unei instituții media în vederea elaborarării unui set de materiale jurnalistice (5) care vor aborda și identifica problemele cu care se confruntă copiii în conflict cu legea în ceea ce privește reintegrarea socială a acestor copii.

Obiective specifice

Sarcinile specifice puse în fața ofertantului în raport cu produsele:

 • Vor fi elaborate conceptele/conținutul materialelor jurnalistice și consultate cu echipa de implementare a proiectului;
 • Vor fi publicate și diseminate pe platformele instituției media;
 • Vor conține elemente/abordări de sensibilizare și motivare a comunității în vederea reintegrării în societate a copiilor în conflict cu legea;
 • Vor fi elaborate într-un un limbaj autentic, accesibil și credibil pentru publicul-țintă.

Cerințe și criterii de eligibilitate

Fundația „Regina Pacis” va selecta compania/echipa în baza următoarelor criterii:

 • confirmarea faptului că dispune de resurse tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenele prevăzute de contract;
 • experiență dovedită în elaborarea materialelor jurnalistice (experiența de lucru cu ONG-uri sau organizații internaționale active în domeniul drepturilor copiilor va constitui un avantaj)
 • abordare creativă, punctualitate, flexibilitate și responsabilitate în procesul de lucru
 • reputația companiei (scrisorile de recomandare vor constitui un avantaj).

Dosarul de participare la concurs va conține:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL
 • CV-ul persoanei fizice sau un brief al companiei ofertante (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date relevante din activitatea companiei etc).

Perioada de executare a serviciilor

Echipa selectată va asigura executarea serviciilor de elaborarea materialelor jurnalistice conform unui calendar coordonat și aprobat de Fundația „Regina Pacis”.

Data limită de prezentare a dosarelor: 14 martie 2022, ora 18:00.

Dosarele pot fi expediate la adresele de e-mail: asochirca@reginapacis.org

Persoană de contact: Adelina Sochircă, consultant comunicare, Fundația „Regina Pacis”, tel: 069441661