Subdiviziuni

Centrul de Plasament al Copilului Regina Pacis

Centrul de Plasament al Copilului Regina Pacis a fost înființat în anul 2005 și activează cu suportul financiar al donatorilor externi. Instituția este acreditată de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale.

Scopul programului este de a asigura acces gratuit la găzduire, îngrijire, educație, asistență socială, medicală și juridică, formarea deprinderilor de viață independentă; pregătirea pentru reintegrarea în familia biologică, extinsă sau integrarea socio-profesională a copiilor aflați în situație de risc.

În cadrul Centrului de Plasament sunt primiți copiii aflaţi în dificultate cu vârsta cuprinsă între 12 – 18 ani.

Rezultate

Pe parcursul anului 2020, în cadrul CPC au fost asistați 24 copii aflați în dificultate, dintre aceștia 5 copii au fost reintegrați în familie/tutelă/alte forme de protecție de tip familial.

Pliantul de prezentare a Centrului de Plasament al Copilului Regina Pacis (versiune pdf)

Contacte

Centrul de Plasament al Copilului Regina Pacis

str. Natalia Gheorghiu 23/1,

Chișinău