CENTRUL DE PLASAMENT AL COPILULUI

STATUTUL Centrul de Plasament Regina Pacis

Certificatul Înregistrării de Stat

Certificat de acreditare

CENTRUL DE PLASAMENT AL COPILULUI REGINA PACIS

A fost înfiinţat şi creat, ca parte componentă, de către Fundaţia „Regina Pacis” Moldova şi se află  în zona centrală a oraşului Chişinău. Instituția este acreditată de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, în baza Legii n.129 din 08.06.2012 și a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova n. 95 din 07.02.2014.

Scopul Centrului este protecţia temporară a copilului aflat în dificultate (copiii străzii, copii, care provin din familii social vulnerabile etc.), socializarea, (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare şi în comunitate.

Centrul de Plasament al Copilului (CPC) îşi propune să ofere o şansă de integrare socială unei categorii defavorizate de copii – „copiii străzii”, prin acordarea de adăpost pe parcursul a 24 de ore, trei mese pe zi, asistenţă medicală de urgenţă, asistenţă socială şi juridică, consiliere psihopedagogică, educaţie.

Centrul este amenajat conform standardelor minime de calitate, în  corespundere cu particularităţile psihologice individuale şi de vârstă ale copilului, pentru a-i asigura acestuia un mediu cât mai apropiat de cel familial: 4 dormitoare dotate cu mobilier adecvat; cameră de zi; un cabinet de consiliere; un atelier pentru prelucrarea lemnului şi croitorie; o sală de studii dotată cu computatoare; băi pentru băieţi şi fetiţe, chiuvete, WC băieţi/fete, maşină de spălat automată; o bucătărie dotată cu sufragerie modernă.

În Centrul de Plasament sunt îngrijiţi şi educaţi copii aflaţi în dificultate cu vârsta cuprinsă între 12 – 18 ani. Copilul se află în CPC  pe o perioadă de până la 12 luni, sau până în momentul în care se va găsi varianta optimă de soluţionare a cazului. Găzduirea copilului cu tot ce presupune aceasta (condiţii de cazare şi masă, ambianţa generală, relaţia personal specializat – copil etc.) se organizează astfel, încât să asigure copilului un sentiment de siguranţă şi încredere. Activitatea Centrului este direcţionată/centrată pe copil, pe consolidarea Eu-lui, formarea imaginii de sine pozitive, stimularea respectului de sine, dezvoltarea conştiinţei de sine.

În cadrul Centrului activează: manager, 3 educatori, asistent social, medic, psiholog și profesor în prelucrarea lemnului, artă plastică, informatică, croitorie şi origami.

CPC desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei copilului în colaborare cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Centrul de Medicină Preventivă mun.Chişinău, Episcopia Romano-Catolica din Moldova, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de copil „Amicul”, Centrul „Vatra”, Centrul „Aşchiuţă”, Organizaţia „Terre des hommes”, instituţiile de învăţământ preuniversitar/ superioare, colegiile, şcolile profesionale.

Anual, pentru aproximativ 100 de copii, în perioada lunilor iulie-august, cu suportul voluntarilor din Italia sunt organizate tabere de vară, atât pentru copiii Centrului, cât şi pentru alţi copii din familiile social-vulnerabile. În calitate de animatori activează voluntarii din Italia.

 

(fotografii recente, pot fi vizualizate AICI)

Excursii și plimbări cu copiii de la CPC Regina Pacis
Laboratorul de prelucrare a lemnului în cadrul CPC Regina Pacis
Laboratorul origami în cadrul CPC Regina Pacis
Laboratorul de pictura în cadrul CPC Regina Pacis
Anul Nou 2007
Anul Nou 2006
Sărbătoarea de Crăciun 2006

Centrul de Plasament al Copilului «Regina Pacis»
str. Natalia Gheorghiu 23/1,
Chişinău, Republica Moldova
mob.    0037376727555
tel/fax. 00373.22.791385

chisinau@reginapacis.org