TERMENI DE REFERINŢĂ pentru contractarea serviciilor de producere a unui film documentar de scurt metraj

Fundația Regina Pacis anunță concurs deschis pentru selectarea unei companii specializate în elaborarea producțiilor video. Compania selectată urmează să realizeze un film documentar de scurt metraj la tema instruirii vocaționale a tinerilor în penitenciare.

Informație generală

Fundația Regina Pacis este o organizație a cărei misiune este de a crea un mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate.

Unul dintre obiectivele strategice ale Fundației este integrarea tinerilor în societate prin intermediul formării vocaționale a tinerilor aflați în detenție.

Accesul la formarea profesională reprezintă una dintre cele mai importante chei pentru re-socializarea cu succes a copiilor aflați în detenție. Fundația Regina Pacis mizează pe o abordare integrată, care ia în considerare faptul că deținuții, adesea trebuie să înfrunte probleme economice și sociale. Prin urmare, înțelegem că, pentru a fi soluționate în mod eficient, problemele persoanelor  în detenție nu pot fi tratate separat.

În acest sens, începând cu anul 2013, Fundația Regina Pacis oferă sprijin pentru pregătirea profesională a copiilor din detenție, contribuind astfel la creșterea șanselor de integrare în societate și pe piața forței de muncă după eliberare, pentru a duce un mod decent de viață.

Scop

În cadrul proiectului “Facilitarea reintegrării tinerilor deținuți prin intermediul accesului la instruirea vocațională calitativă”, Fundația Regina Pacis își propune să realizeze un film documentar la tema instruirii vocaționale din penitenciare, care să încurajeze angajarea persoanelor ce și-au ispășit pedeapsa în instituțiile penitenciare. Filmul documentar va fi proiectat în cadrul evenimentelor organizate de Fundația Regina Pacis și va fi difuzat la unele posturi de televiziune și în social media.

Filmul va conține cazuri reale cu referire la instruirea profesională a tinerilor deținuți (va fi asigurată protejarea identității), vor fi incluse opiniile actorilor cheie care asigură procesul de instruire în penitenciare și implementarea proiectului, va  oferi detalii cu referire la formarea vocațională care se desfășoară în penitenciarul nr. 10 Goian, oportunitățile și beneficiile formărilor vocaționale, dar și bunele practici (tineri care și-au ispașit pedeapsa și sunt angajați în câmpul muncii), în baza unui scenariu aprobat de Fundația Regina Pacis.

Filmul urmează a fi dezvoltat la comanda Fundației Regina Pacis, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Obiectivul concursului constă în selectarea unei companii specializate în realizarea producțiilor video care va presta următoarele servicii: 

 • elaborarea, împreună̆ cu echipa Fundației Regina Pacis, a conceptului/scenariului unui documentar informativ cu o durată de 15 minute;
 • producerea documentarului după aprobarea conceptului, inclusiv coordonarea cu Fundația Regina Pacis a etapelor principale de producției: planificarea, filmarea, editarea;
 • dezvoltarea coloanei sonore (narator, muzică de fundal, efecte speciale);
 • adaptarea tehnică a filmului pentru difuzarea pe diferite platforme online, rețele de socializare;
 • producerea unei versiuni scurte a documentarului, de aproximativ un minut, pentru a putea fi difuzat la posturile TV;
 • subtitrarea în limba rusă a celor două versiuni (completă şi scurtă).

Caracteristici tehnice:

 • să aibă durata de 15 minute, varianta scurtă – circa 1 minut;
 • să capteze interesul spectatorilor, dar fără exces de efecte vizuale și sunete;
 • să fie filmat din diferite unghiuri;
 • să includă elemente ale diferitor genuri jurnalistice (interviu, relatare, vox, infografice la necesitate etc.);
 • să fie filmat la rezoluție HD (1080 p), compresie h264 la bitrate înalt, sunet stereo, minim la calitate DSRL high end;
 • să conțină elementele de vizibilitate ale Fundației Regina Pacis (sigla, gama de culori), siglele partenerilor și disclaimerul proiectului.

Dosarul de participare la concurs va conține: 

 • Portofoliul companiei aplicante, CV-ul şi o listă cu referințe (link-uri) la produsele relevante realizate din ultimii 2-3 ani;
 • copia certificatului de înregistrare;
 • conceptul general de realizare a documentarului (2-3 pagini);
 • oferta tehnică pentru executarea lucrărilor;
 • oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate (achitările se vor efectua după̆ formula: 30% — avans, 70% — în cel mult 30 de zile calendaristice după̆ primirea și aprobarea lucrării).

Perioada de executare a serviciilor și alte condiții ale concursului 

 • Compania selectată va trebui să asigure executarea serviciilor de producerea a filmului timp de 60 de zile calendaristice din ziua semnării contractului;
 • Drepturile de autor asupra filmului și produselor asociate acestuia vor aparține Fundației Regina Pacis.

Data limită de prezentare a dosarelor este 15 mai 2019, ora 17:00.
Dosarele pot fi depuse/expediate: la sediul Fundației Regina Pacis, str. Sfatul Țării 17, of.32, mun. Chișinău sau prin poșta electronică/e-mail – chisinau@reginapacis.org

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
Doar compania selectată va fi contactată.