Proiecte

HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova

(RO) Proiectul HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova – își propune să promoveze și să protejeze drepturile copiilor din Republica Moldova. Lucrăm cu copiii, tinerii, părinții, îngrijitorii, asistenții parentali, asistenții sociali, profesorii, antreprenorii, autoritățile locale și centrale, precum și comunitatea în ceea ce privește măsurile de prevenire a violenței împotriva copilului. Proiectul se axează pe trei domenii:

  • Justiția juvenilă: susținem reintegrarea și incluziunea copiilor și tinerilor în conflict cu legea prin suport individual și formare profesională.
  • Asistența parentală specializată: susținem familiile expuse riscului, oferindu-le suport material direct, consolidăm capacitatea asistenților parentali prin instruiri și instrumente relevante și facem lobby pentru aprobarea unor ghiduri specializate de asistență parentală.
  • Educație în mediul rural: lucrăm cu copiii, părinții și profesorii din școlile rurale pentru prevenirea violenței împotriva copilului.

Activitățile noastre se desfășoară în municipiul Chișinău și în raioanele Nisporeni, Strășeni, Anenii Noi și Cimișlia.

Proiectul este implementat de Caritas Austria (solicitant principal), împreună cu co-solicitanții locali CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, Fundația Regina Pacis și Misiunea Socială „Diaconia” și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.

***

(ENG) HOPE – Holistic Child Protection Environment in Moldova – aims to promote and protect the rights of children in Moldova. We work with children, youth, parents, caregivers, foster carers, social workers, teachers, businesses, local and central authorities as well as the wider community on child violence prevention measures. We focus on three different areas.

  • Juvenile justice: We support the reintegration and inclusion of child and youth offenders through individual support and vocational training.
  • Specialised foster care: We support families at risk with direct material support, we strengthen the capacity of foster carers through trainings and relevant tools, and we lobby for the adoption of specialised foster care guidelines.
  • Rural schools: We work with children, parents and teachers in rural schools on the prevention of violence.

Our action takes places in Chisinau Municipality and in the counties of Nisporeni, Straseni, Anenii Noi and Cimislia.

The project is implemented by Caritas Austria (lead applicant), together with the local co-applicants CCF Moldova – Child, Community, Family, Regina Pacis Foundation and Social Mission “Diaconia” and is funded by the European Union, Austrian Development Agency and Caritas Austria.

   

EVENIMENTE

îmi pare rău, nu există evenimente