Noutăți

ZÂMBETUL SPERANȚEI / THE SMILE OF HOPE, 2006

Problema fundamentală a proiectului:

În urma unei analize a situaţiei existente cu privire la copii din Republica Moldova, rămaşi fără îngrijirea părintească şi cauzele amplificării fenomenului de abandon, s-a conturat următorul tablou: astăzi în Moldova locuiesc circa 3 560,4 mii de persoane; peste 20, 9% au vârsta sub 18 ani. Venitul familiilor rămâne a fi mic, iar nivelul de ocupare a forţei de muncă este, de asemenea, unul redus. Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai înalte rate ale emigraţie din lume, iar copiii rămân adesea acasă singuri, fără îngrijire părintească.

Abandonul copiilor şi copiii rămaşi fără îngrijirea părintească ia forme grave, cel puţin un copil de vârstă preşcolară este abandonat în fiecare zi şi, conform datelor UNICEF, 9 din 10 copii abandonaţi în Republica Moldova au ambii părinţi în viaţă.

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copii străzii, plasaţi în Centru de Plasament al Copilului „Regina Pacis” din mun. Chişinău. Unitatea de referinţă în toate intervenţiile de asistenţă şi educaţie este întotdeauna familia.

Beneficiarii indirecţi serviciile educaţionale şi asistenţiale destinate copiilor (instituţiile de stat asistenţiale şi educaţionale, şcolile, etc.)

Locul realizării proiectului

Proiectul va fi realizat în cadrul Centrul de Plasament al Copilului pe lângă Fundaţia „Regina Pacis” din capitala Republicii Moldova, oraşul Chişinău, str. Natalia Gheorghiu 23/1. Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” îşi propune să ofere o şansă de integrare socială unei categorii defavorizate de copii, prin acordarea de adăpost pe parcursul a 24 de ore, trei mese pe zi, asistenţă medicală de urgenţă, asistenţă socială şi juridică, consiliere psihologică şi, educaţională

Scopul proiectului

Scopul fundamental al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii copilului străzii. Scopul s-a realizat prin intervenţii directe şi imediate adresate nevoilor copiilor depistaţi în stradă precum şi instrumentarea şi cunoaşterea cazului pentru o rezolvare ulterioară a acestuia şi prevenirea riscului de recidivă a fenomenului.

Acţiunile proiectului

Acţiuni de ajutor direct:

 • Acordarea ajutorului direct prin diferite mijloace în scopul combaterii problemelor sociale.
 • Educaţie şi asistenţă sanitară pentru igiena personală;
 • Distribuirea ajutorului umanitar;
 • Intervenţii în recuperarea condiţiilor de trai;

Acțiune de prevenire şi sensibilizare:

 • organizarea activităţilor în familiile defavorizate;
 • activităţi de formare pentru „asistenţi stradali”;
 • Organizarea activităţilor de vară;
 • Stabilirea relaţiilor favorabile în scopul colaborării active cu beneficiarii;
 • Ridicarea nivelului de formare profesională;
 • Analiza datelor şi indicatorilor ce reflectă progresele cu privire la prevenea riscurilor de apariţia copiilor străzii,
 • Stabilirea şi consolidarea relaţiilor de încredere reciprocă cu autorităţile locale;

Durata proiectului

2006 – 2009 (36 luni)

Rezultatele proiectului

 • Asistenţă copiilor străzii din mun. Chişinău şi managementul cazului.
 • Asistenţă familiilor şi îmbunătățirea condiţiilor social-educative.
 • Implementarea unor subiecte instituționale în Republica Moldova.
 • Atenţionarea instituţiilor de învățământ interesate cu privire la problemă.
 • Favorizarea lucrului educaţional cu familiile minorilor.
 • Cunoaşterea profundă a fenomenului abandonului în Moldova.