Noutăți

Serviciile oferite de Locuința Asistată “In Cammino” i-au oferit Alinei posibilitatea să-și dezvolte abilitățile necesare unei vieți independente

Alina este beneficiara serviciului social adresat tinerelor fete cu vârsta cuprinsă între 18-21 ani orfane sau ramase fără sprijin familial în cadrul Locuinței Asistate “In Cammino”, de la vârsta de 17 ani.

Rămasă fără un loc de trai, Alina solicită serviciile “In Cammino”

Fata rămâne fără un loc de trai, urmare unei escrocherii a unor persoane terțe, și fără careva venituri, datorită faptului că mama sa nu avea serviciu. În această situație critică, tânăra risca să abandoneze școala, învățând în clasa a X-a. Fiind o fată sârguincioasă, cu un mare potenţial pentru studii, tenace și foarte ambiţioasă, Alina nu s-a lăsat demotivată. Tânăra s-a încadrat în activităţi de voluntariat în cadrul unei organizaţii nonguvernamentale, care a ajutat-o să identifice, la moment, soluţiile potrivite pentru situația în care se pomenise. Astfel, Alina ajunge în atenţia serviciului „In Cammino”, unde este admisă și susținută.

Plan individualizat de asistență

Precum fiecărei beneficiare a serviciului social “In Cammino” i se întocmește un plan individualizat de asistenţă, așa a fost și în cazul Alinei. După o evaluare a resurselor personale şi a potenţialului, obiectivul setat pentru Alina a fost de a o susţine prin serviciile „In Cammino” (cazare, hrană, îmbrăcăminte şi asigurarea altor necesităţi) pentru a-i oferi posibilitatea de a absolvi ciclul liceal și a accede ulterior la studii superioare. Totodată, tânăra a fost încurajată pe parcursul studiilor să se încadreze în activități de voluntariat, iar în timpul verii să încerce și activități de muncă plătită.

Alina termină studiile și se încadrează în câmpul muncii

Pe parcursul perioadei de asistenţă în cadrul serviciului Locuinţa Asistată „In Cammino” Alina a absolvit cl. a X-a. În timpul verii a fost angajată vânzător-consultant la un magazin din capitală. A realizat activităţi de voluntariat în cadrul Centrului de Plasament al Copilului „Regina Pacis”, făcând lecţii de engleză cu copii. Ulterior, Alina, se transferă la un liceu seral pentru a avea posibilitatea de a se angaja periodic în câmpul muncii. Astfel, tânăra, datorită capacităților şi motivaţiei sale de a reuși, termină liceul și, după 12 clase, se angajează în câmpul muncii.

Serviciul social „In Cammino” a pregătit-o pe Alina de a se integra în mediul social

Pe parcursul celor 2 ani aflați în cadrul serviciului „In Cammino”, Alina a beneficiat de tot spectrul de servicii care au contribuit la dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unei vieţi independente, ce a facilitat ulterior integrarea socio-economică şi profesională a beneficiarei.

La moment, Alina a reuşit să-şi acumuleze un buget şi este pregătită de a părăsi serviciul Locuinței Asistate „In Cammino”, pentru a fi integrată în mediul social. Acum, tânăra îşi asumă responsabilitatea de a iniţia o viaţă independentă, urmărindu-și scopul de a învăța mai departe şi a-și crea o familie.