Noutăți

Eveniment de încheiere și totalizare a proiectului „Facilitarea reintegrării tinerilor deținuți prin intermediul accesului la instruirea vocațională calitativă”

Actorii cheie implicați în procesul de reintegrare socială a minorilor deținuți au participat la o masă rotundă online, care a avut loc pe 29 decembrie curent, pentru a totaliza rezultatele obținute în urma implementării proiectului „Facilitarea reintegrării tinerilor deținuți prin intermediul accesului la instruirea vocațională calitativă”. Evenimentul a fost organizat de Fundația Regina Pacis, cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos. 

În cadrul evenimentului, reprezentanții Fundației Regina Pacis au împărtășit reușitele și experiențele acumulate pe parcursul a doi ani de implementare a activităților, dar, totodată, au încurajat discuțiile cu privire la identificarea perspectivelor de sustenabilitate și oportunităților de extindere a parteneriatelor dezvoltate.

În deschiderea mesei rotunde, Vladimir Cojocaru, directorul-interimar al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a salutat parteneriatul dintre ANP și Fundația Regina Pacis, datorită căruia minorii deținuți au acces la formare profesională. Totodată, reprezentantul instituției speră că inițiativele pe acest segment vor avea continuitate, astfel, ANP își propune să sporească numărul de persoane care urmează a fi încadrate în procesul de învățământ dual, care să asigure conexiunea între procesul de instruire și, ulterior, activitățile practice.

Andrei Iavorschi, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, susține implementarea în continuare a instrumentelor ce țin de instruirea vocațională a tinerilor din penitenciar, dar, totodată, consideră important crearea unui mecanism care să faciliteze și să stabilească un parcurs clar al copilului în conflict cu legea, indiferent în custodia cărei autorități este. 

Ecaterina Vîlcu, reprezentanta oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, a menționat că Ambasada Regatului Țărilor de Jos sprijină eforturile actorilor implicați în instruirea vocațională a minorilor deținuți și aceste eforturi se pliază cu inițiativele sprijinite și în sistemul de probațiune. Totodată, Dna Vîlcu a salutat faptul că proiectele, deși sunt implementate de parteneri diferiți, sunt interconectate. Rezultatele proiectului reprezintă o șansă pentru tinerii din penitenciar de a alege o altă cale după eliberare și de a se încadra, mai ușor, în societate.  

Ilie Zabica, directorul Fundației Regina Pacis a mulțumit tuturor partenerilor implicați în implementarea acestui proiect, în mod special finanțatorului, care a oferit sprijin pentru a continua eforturilor în domeniul justiției juvenile și crearea de bune practici pe segmentul dat.

Urmare a dialogului realizat, participanții au concluzionat asupra:

  • Importanței organizării justiției pentru minori având la bază intervenția minimă, prioritate acordând devierii [de la aplicarea sancțiunilor severe].
  • Relevanței dezvoltării de parteneriate publice-private funcționale (pe termen mediu/lung) la toate nivelurile (autorități statale, angajatori și comunități locale) și operaționalizarea acestora. În context, începând cu luna ianuarie 2021 urmează a fi organizate consultări bilaterale și extinse.
  • Necesității instituirii unei colaborări strânse cu organizațiile de orientare și formare din sectorul privat, din sectorul neguvernamental, prin contractarea serviciilor lor.
  • Inițiativei privind cooperarea intersectorială pentru oferirea serviciilor calitative copiilor în conflict cu legea, în particular prin elaborarea unui mecanism național;
  • Utilității replicării bunelor practici dezvoltate în urma pilotării Programului de educație și formare profesională în Penitenciarul nr. 10 Goian, având ca finalitate reintegrarea și resocializarea minorilor/tinerilor privați de libertate, inclusiv a deținuților adulți.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Facilitarea reintegrării tinerilor deținuți prin intermediul accesului la instruirea vocațională calitativă”, implementat de Fundația Regina Pacis, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.