„Translation and publication of the general presentation report on HIV/AIDS in Moldova”

Proiectul Elaborarea şi editarea Ghidului teoretico-practic pentru cadre didactice, animatori şi adolescenţi – Virusul HIV şi boala SIDA.


STIMAŢI VIZITATORI ai site – lui!

Vă rugăm, să luați cunoştinţă cu Raportul despre Infectia cu virusul HIV si Boala SIDA 2008 !

 

Coperta HIV SIDA_3

Context:

În perioada septembrie – decembrie 2008 a fost implementat proiectul „Elaborarea şi editarea Ghidului teoretico-practic pentru cadre didactice, animatori şi adolescenţi – Virusul HIV şi boalaSIDA. Motivaţie pentru elaborarea Ghidului au servit datele prezentate de Centrul Naţional SIDA conform căruia Moldova, se situează, printre ţările CSI, pe locul patru după ritmul de răspândire a infecţiei HIV, după Federaţia Rusă, Ucraina şi Belaruse. În perioada 1987-2003 în Moldova au fost înregistrate 1688 persoane infectate cu virusul HIV. Cele mai afectate regiuni din ţară sunt: Bălti — 57,72%, municipiul Chişinău 68,68% şi judeţul Tighina – 20,01%.Infecţia se răspândeşte preponderent printre tineri vârsta cuprinsă între 15-19ani — 12,75%, 20 -29 ani — 58,35%, 30-39 ani – 23,49%.

Potrivit Studiului sănătăţii reproductive 58% din tinerii Moldovei sunt sexual activi. Este bine cunoscut faptul că vârsta de 12-23 ani este o etapă a experienţelor sexuale. Schimbarea frecventă a partenerilor la această vârsta duce la creşterea infecţiilor cu transmitere sexuală, în deosebi şi a virusului HIV/SIDA. In ultimul timp acest model a devenit destul de frecvent printre elevi şi tineri.

 Scopul:

În această perioadă a fost elaborat şi editat Ghidul pentru cadre didactice, animatori şi adolescenţi: Virusul HIV şi boala SIDA. De asemenea, am organizat şi desfăşurat trei Mese Rotunde în Zona de nord, centru şi sud a ţării, şi anume, în centrele raionale Edineţ, Floreşti şi Străşeni.

 Scopul acestor mese rotunde a fost mediatizarea şi sensibilizarea adolescenţilor, tinerilor, cadrelor didactice, părinţilor, medicilor şi factorilor de decizie din Administrația Publică Locală cu privire la pericolul şi consecinţele infectării cu virusul HIV şi boala SIDA.

 Obiectivele Meselor Rotunde:

  • Creşterea gradului de informare a persoanelor din grupul de risc care pot fi afectate cu virusul HIV/SIDA.
  • Prezentarea şi familiarizarea cu conţinutul şi metodologia Ghidului pentru cadre didactice, animatori şi adolescenţi: Virusul HIV şi boala SIDA cu distribuirea gratuită participanţilor.

Rezultatele desfăşurării proiectului sunt: au fost editate 3000 ex. de Ghiduri în limba română; participanţi direcţi la dezbateri în cadrul meselor rotunde 90 de persoane şi indirecţi circa 3000 persoane. 50 exemplare au fost donate Departamentului Instituţiilor Penitenciare din R. Moldova.

Proiectul a fost realizat cu susţinerea financiară a Asociaţiei RENOVABIS, Germania –  6000 EURO şi parţial de Fundaţia Regina Pacis – 2000 EURO.