Termeni si Conditii

 1. Introducere

  Procesarea cardului în scopul donării de fonduri pentru activitățile Fundației Regina Pacis prin intermediul site-ului www.reginapacis.orgimplica acceptarea prezentelor termeni și conditii.

  Acceptarea operației presupune că termenii și condițiile au fost citite și acceptate.

  Site-ul web www.reginapacis.org, numit in continuare “Site”, este proprietatea Fundatiei Regina Pacis, cu sediul in Republica Moldova, CHISINAU, MD2001, str. Avram Iancu 17, inregistrata la 21 noiembrie 2005 cu n.2115 din, in continuare “Fundatia”.

  Site-ul este destinat colectării de fonduri pentru activitățile de binefacere și campaniile sociale ale Fundației pe teritoriul Republicii Moldova. Fundatia isi asuma dreptul de a modifica structura Site-ului fara nicio alta avertizare.

 2. Obligațiuni

  Fundatia se obliga sa asigure buna functionare a acestui Site pe intreaga durata a campaniei de colectare a donației. Pentru aceasta, Fundatia nu va percepe nicio taxa si nu va avea nicio alta pretentie financiara.

  Fundația se obliga sa foloseasca fondurile obtinute prin intermediul campaniei de colectare a fondurilor conform scopurilor declarate. La solicitarea Donatorului, Fundația se obligă să informeze pe primul cu privire la utilizarea fondurilor.

  Fundatia, nu va folosi datele participantilor la aceasta campanie pentru un alt scop decat cel declarat.

 3. Proprietatea Intelectuala

  Intregul continut al Site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe si alte date) este proprietatea Fundatiei si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor.

 4. Confidentialitatea informatiilor

  Datele solicitate de catre Fundatie vor fi folosite doar in contextul facilitarii donatiilor pentru activitățile sus declarate.

  Informatiile obtinute de la donator, nu vor fi puse la dispozitia nici unei persoane fizice, juridice, instituţii, etc. decat in cazul in care sunt solicitate justificat de catre autoritatile in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

  Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de Fundatie numai în scopul declarat al acestei campanii.

  Informatiile din formularul de plata vor fi folosite pentru a trimite donatorului confirmarea donatiei.

  Datele completate de catre utilizatori nu vor fi stocate in servele Fundatiei, acestea fiind procesate de catre procesatorul de plati (banca comercială Victoriabank S.A. care deservește conturile curente ale Fundației).

 5. Donatii si plati

  Donatiile prin credit card (VISA și MASTERCARD) se fac prin serviciul de procesare donații online.

  Donatorul poate alege valuta în care face donația, dupa care va indica suma pe care intenționează s-o doneze în valuta respectivă.

  În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide atunci conversia se va face conform regulilor emitentului cardului.

  Valoarea donației selectată, este costul net care va fi platit de utilizator, fara nicio taxa suplimentara.

  Banii donati vor ajunge direct in contul Fundației Regina Pacis, care are un contract cu procesatorul de plati.

 6. Mesaje comerciale nesolicitate

  Ne asumăm obligația că nu vom spama (email sau cine stie ce alta metoda) pe nimeni.

 7. Politica de returnare a donatiilor

  Donatiile se pot returna donatorilor în cazul în care aceștea solicită în mod expres. In acest caz, donatorii vor trimite, in termen de maximum 30 zile calendaristice din momentul ce a fost efectuată donația, o cerere scrisa catre Fundația Regina Pacis, in care vor cere in mod expres returnarea sumei donate. Donatorul va atasa la aceasta cerere dovada donarii acestei sume de bani prin intermediul site-uluiwww.reginapacis.org.

  Cererea de returnare a donațiilor va fi expediată prin poștă electronică la adresa: donation@reginapacis.org sau prin posta la adresa: 17, Avram Iancu str., MD2001 CHIȘINĂU, Republica Moldova. Telefon00373.22.235511, fax 00373.22.232321.

 8. Dispute si conflicte

  Orice tentativa de acces neautorizat pe Site si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente.

  Eventualele litigii, divergente sau pretentii rezultate din sau in legatura cu prezenta campanie, vor fi solutionate prin negocieri amiabile. Daca aceste negocieri nu au succes in termen de 30 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi solutionata de instantele judiciare competente ale Republicii Moldova.

  Termenii si condiţiile generale de donație, sunt acceptate in deplina cunostinta de catre donator, actul de donatie implicand acceptarea imediată si totală a prezentelor conditii.

  Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii donatorul isi asuma in totalitate aceste riscuri.

  Termenii si conditiile prezente pot fi oricand modificate fara preaviz.

 9. Durata

  Durata prezentului document este nedeterminata. Termenii și condițiile întră în vigoare în momentul publicării prezentului document pe site-ulwww.reginapacis.org.