CENTRUL DE CONSULTANȚĂ FAMILIALĂ

Centrul de Consultanță Familială ”Regina Pacis” (CCF ”Regina Pacis”), este o subdiviziune a Fundației „Regina Pacis” și se supune prevederilor Statutului, Regulamentului Fundației „Regina Pacis”,  și legislației în vigoare a Republicii Moldova. CCF ”Regina Pacis” a fost creat pe data de 14 februarie 2014,  în colaborare cu MCL Italia, Patronato SIAS Italia.

Scopul CCF Regina Pacis este de a oferi un spectru complex de servicii specializate de ordin consultativ (remediere/consiliere psihologică, socială, juridică, psio-pedagogică, etică, medicală), formativ (seminare, trening-uri, medierea conflictelor, mese rotunde, workshop-uri)și de supervizare a entităților profesionale ce au ca sarcină comună de a contribui la creșterea bunăstării  familiei și a persoanei.

Pentru realizare scopului sus menționat CCF ”Regina Pacis” își propune următoarele obiective:

 • Consolidarea și mobilizarea resurselor interne și externe a familiei/persoanei pentru a depăși dificultățile psio-emoționale, sociale și de relaționare care afectează viața acestora;
 • Prevenirea separărilor, divorțului, abandonul copiilor, suicidului, degradarea personală/familială prin dezvoltarea, consolidarea și fortificarea valorilor nucleului familial şi prin promovarea şi susţinerea unităţii forţei şi rezistenţei familiei;
 • Îmbunătățirea și armonizarea relațiilor maritale prin activități de mediere a conflictelor familiale și dezvoltarea competenților de comunicare, cooperare și inter-relaționare.
 • Formarea și optimizarea abilităților parentale pentru educația și creșterea copiilor într-un mediu optim și securizat emoțional, fizic și intelectual;
 • Asistență și consiliere copiilor/adolescenților în scopul diminuării unor stări de disfuncționalitate de natura cognitivă, comportamentală, dezvoltarea abilităților personale, emoționale, sociale și orientare școlară, profesională;
 • Oferirea asistenței specializate persoanelor ce au migrat peste hotarele țării în scopul restabilirii și asigurării drepturilor sale legitime facilitând integritatea personală și familiară a acestora;
 • Dezvoltarea competențelor profesionale prin activități de supervizare, transfer de cunoștințe teoretice, abilități și aptitudini practice, organizarea și desfășurarea seminarelor, instruirilor continui, workshop-uri, pentru asigurarea serviciilor calitative adresate copiilor, cuplurilor, familiei și persoanelor în dificultate ce solicită

 

Activitatea de consultanță va fi realizată de o Echipă alcătuită din experţi şi consilieri competenţi în domeniile ce-i vizează ce vor prestata următoarele servicii:

 • Consiliere psihologică individuală şi de grup;
 • Consiliere premaritală de cuplu și familie;
 • Consiliere parentală/educațională;
 • Servicii de planificare familială;
 • Asistență psio-pedagogică copiilor/adolescenţi;
 • Mediere familială;
 • Asistenţă juridică;
 • Servicii de asistenţă socială;
 • Consiliere etică;
 • Instruire şi formare profesională continuei, supervizare şi evaluare.

 

Oficiul CCF  ”Regina Pacis” este situat pe adresa  mun. Chişinău, str. Ismail, 98, of.2. și își desfășoară activitatea de luni până vineri, de la 9.00 — 18.00 (pauza de masă 13.00-14.00), conform programărilor prealabile la numărul de telefon 022 923180.