CENACLU REGINA PACIS

Cenaclul Regina Pacis este una din ultimele realizări ale Fundaţiei Regina Pacis, aşezat pe o colină, în partea centrală a Chişinăului, capitala Republicii Moldova. Construit în patru niveluri, cu o suprafaţă totală de circa 1000 m2, a fost creat în scopul de a educa tinerii din punct de vedere uman si creştin.

Cenaclul este un apel adresat societăţii, deoarece observăm că tot mai mult este afectată de diverse vicii sociale. De fapt, Cenaclul Regina Pacis oferă un loc de întruniri, de meditaţie, dialog între culturi şi persoane, toate având un singur obiectiv – de a creşte şi prospera împreună.

Aici sunt oferite locuri pentru cazare temporară, cu spaţii dotate şi confortabile care permit organizarea şi desfăşurarea  întrunirilor în diverse domenii.

S-a luat în consideraţie şi ideea unui loc de rugăciuni, unde creştinii ar putea să se întâlnească pentru a iniţia acel dialog religios, care este indispensabil pentru o Europă care, a decis să înlăture orice barieră şi obstacol.

De fapt, astăzi Cenaclul Regina Pacis reprezintă un loc unde, Comunitatea italiană din Moldova se adună, pentru a trăi momente de importanţă majoră, atât din punct de vedere cultural, cât si creştin.

Se spune, că la baza pregătirii tinerilor stau trei aspecte fundamentale: cultura, solidaritatea şi credinţa, atunci putem afirma că, Cenaclul Regina Pacis este sinteza acestei căi, deoarece activităţile desfăşurate aici generează cultură, credinţă şi solidaritate.

Viitorul Fundaţiei Regina Pacis este bine determinat de un itinerar bazat pe ajutor, disponibilitate, dedicare zi de zi altora, Cenaclul servind drept o mărturie pe calea marcată, deja, de opere de mare valoare.

CENACLUL REGINA PACIS
MD 2001, mun. Chişinău
str. Natalia Gheorghiu 23/1 tel. 00373.22.729828
chisinau@reginapacis.org