Rezultatele Proiectului „De noi depinde viitorul nostru!”

Proiectul MOL020173A „De noi depinde viitorul nostru!”, derulat în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2016, a oferit cursuri de instruire profesionala pentru  minorii deţinuţi în Penitenciarul nr.10 Goian. Proiectul a fost implementat de către Fundaţia “Regina Pacis” cu susţinere financiară din partea Asociaţiei RENOVABIS, Germania.

În cadrul proiectului s-au realizat parteneriate şi s-a colaborat cu mai multe Şcoli Peofesionale din diverse domenii din Chişinău (Şcoala Profesională nr.2 la meseria bucătar; Şcoala de Meserii pentru hipoacuzi şi surzi şi Şcoala Profesională nr.11 la meseria cizmar; Şcoala Profesională nr.1 şi AO “Insula Speranţelor” la meseria frizer); Departamentul Instituţii Penitenciare din R. Moldova, şi Penitenciarul pentru minori nr.10 Goian, care au contribuit la atingerea tuturor obiectivelor proiectului.

În această perioadă, proiectul a contribuit la îmbunătățirea accesului la instruire și formare profesională  de calitate a 78 de minori și tineri aflați în detenție și, de asemenea a facilitat la realizarea schimbului de experiență și formare continuă, pentru 5 angajați ai Penitenciarului nr.10 GOIAN, în Penitenciarele din Germania.

Astfel, sub îndrumarea angajaţilor de la Penitenciarul  nr.10 Goian şi a echipei de implementare a Fundaţiei “Regina Pacis”, minorii deţinuţi au fost înscrişi la cursurile de bucătar, frizer şi cizmar pentru a îmbrăţişa una din meserii. Cursurile, atât aspectul teoretic, cât şi cel practic au fost predate de către maiştrii instuctori profesionişti de la instituţiile menţionate mai sus. Majoritatea minorilor deţinuţi au avut şansa să urmeze toate trei cursuri de instruire profesională, pe rotaţie, astfel după eliberare vor avea mai multe oportunităţi de integrare în societate.

Beneficiarii proiectului au dobândit Certificate de calificare a competenţelor obţinute în urma evaluării cunoştinţelor de către comisia de calificare. Atât cursul teoretic, cât şi cel practic, pe lângă instuirea şi formarea minorilor deţinuţi de calitate, au contribuit şi la dezvoltarea unor abilităţi / deprinderi personale (comunicarea interpersonală, managementul timpului, rezolvarea creativă de probleme, gândirea strategică, flexibilitatea, lucrul în echipă, persuasiune etc.), atât de necesare la locul de muncă şi greu de dezvoltat în mediul penitenciar. Cunoştintele, abilităţile, competenţele şi experienţa dobândite în cadrul orelor îi vor ajuta atât în activitatea cotidiană, cât şi în încadrarea lor pe piaţa muncii sau la începerea unei afaceri.

Cel mai recent si ultimul curs de instruire profesională a minorilor, în cadrul proiectului ”De noi depinde viitorul nostru!”, s-a desfăşurat în perioada 01 iulie – 15 octombrie 2016. Opt minori deţinuţi în Penitenciarul nr.10 Goian au obţinut Certificate de calificare la meseria Cizmar reparator, categoria a III-a.

Rezultatele finale, obţinute în perioada implementării proiectlui ”De noi depinde viitorul nostru!” – 103 Certificate de calificare eliberate pentru 78 de minori deţinuţi în Penitenciarul nr.10 Goian la meseriile bucătar, categoria a III-a, cizmar reparator, categoria a III-a şi frizer.