PROIECTUL „Renovarea Grădiniţei de copii din comuna Vărvăreuca, raionul Floreşti”

 

Context:

Proiectul „Renovarea Grădiniţei de copii „Lăcrămioara”  din comuna Vărvăreuca, raionul Floreşti” implementat de Fundaţia Regina Pacis contribuie la creșterea accesului copiilor de vârstă preşcolară (244 de copii) din satele Vărvăreuca şi Stârceni la instruire şi educaţie de calitate conform standardelor naţionale şi internaţionale. Graţie  suportului financiar al organizaţiei KINDERMISSIONSWERK Die STERNSINGER din Germania a fost posibilă renovarea completă a altor două grupe pentru încă 60 de copii, inclusiv, repararea sistemelor de încălzire, apeduct, serviciile sanitare, dotarea cu mobilier nou.

Redeschiderea noilor grupe, reprezintă cea mai mare bucurie a copiilor din satul Vărvăreuca şi Stârceni, raionul Floreşti, deoarece o bună parte din părinţii acestor copii sunt plecaţi după hotare şi ei necesită multă atenţie şi căldură din partea cadrului didactic şi, nu în ultimul rând de instruire preşcolară de calitate ce contribuie la dezvoltarea şi formarea unei personalităţi integre.

 

Obiective:

  • renovarea a 2 săli, care vor asigura accesul la educaţie preşcolară de calitate a 60 de copii din comuna Vărvăreuca şi alţi copii din comuna Stîrceni;
  • oferirea şanselor egale pentru dezvoltarea multilaterală (intelectuală, psihică, fizică  etc.) a copiilor din zonele rurale ale ţării;
  • oferirea a 2 săli bine mobilate şi crearea unui mediu sigur pentru copiii din familii social vulnerabile cu privire la frecventarea grădiniţei.

 

Beneficiari:

Benefeciarii direcţi ai Grădiniţei de copii „Lăcrămioara” sunt 172 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 – 6 ani din satul Vărvăreuca şi Stârceni. Copii provin din familii numeroase, monoparentale şi, de asemenea, copii cu un părinte sau ambii plecaţi peste hotarele ţării.

Benefeciari indirecţi ai Grădiniţei de copii „Lăcrămioara” – 1500 de copii, părinţi, bunei, de asemenea, copii din satul vecin, Stârceni, vor avea posibilitatea să frecventeze Grădiniţa de copii „Lăcrămioara”.

 

Rezultate:

  • 2 grupe renovate şi utilate cu mobilier;
  • 60 de copii acces la educaţie de calitate.