„COPII CU VIITOR – UN VIITOR PENTRU COPII !”

Context

Începând cu 01.10.2013 Fundația Regina Pacis, în parteneriat cu Caritas Moldova, Misiunea Socială „Diaconia” şi AO „Altruism”, implementează proiectul „Copii cu viitor – un viitor pentru copii!”. Proiectul va contribui la punerea în aplicare a Convenției cu privire la Drepturile Copilului din Republica Moldova și anume, a articolelor: nr.6 – dreptul la viață a fiecărui copil, asigurarea supravegherii și dezvoltării copilului; nr.27 – dreptul oricărui copil de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială; nr.31 — toți copiii au dreptul la odihnă și la vacanță, dreptul de a practica activități recreative proprii vârstelor, de a participa liber la viața culturală și artistică.

Scopul:

Promovarea/Realizarea acţiunilor de prevenire a comportamentului suicidal prin sensibilizare, informare şi conştientizare de către  populaţie, în special a copiilor/a tinerilor, a actorilor educaţionali şi a altor grupuri vulnerabile, despre riscurile şi consecinţele comportamentului suicidal.
Obiective:

 • mediatizarea problematicii şi reflecţiilor despre suicid şi comportamentul suicidal la copii şi tineri în cadrul proiectului «Copii cu viitor – un viitor pentru copii!”;
 • identificarea localităţilor cu risc înalt de tentative de suicid a copiilor şi tinerilor din raionul Floreşti;
 • selectarea şi crearea a 5 grupe de formatori-multiplicatori, 15 persoane, în domeniu, care vor promova activităţi de informare, prevenire a comportamentului suicidal la  copii ţi tineri în cadrul Clubului pentru Tineri din instituţiile de învăţământ preuniversitar din localităţile: Băhrineşti, Roşietici, Ştefăneşti, Vărvăreuca şi Floreşti;
 • organizarea şi desfăşurarea Taberei de Vară – 2014 în 5 localităţi implicate în proiect;
 • crearea a 5 Cluburi pentru Tineri în instituţiile de învăţământ din raionul Floreşti menţionate mai sus.

Rezultate:

 • stabilirii contactelor şi a parteneriatului cu factorii de decizie din raionul Floreşti: Direcţia Educaţie, Consiliul raional şi Administraţia Publică Locală – 3 deplasări;
 • identificarea şi selectarea, de comun acord cu Direcţia Educaţie Floreşti, a 5 comunități din raion și a persoanelor capabile (formatori-animatori și persoane de încredere) să coordoneze grupuri de copii și să ofere suport – 15 persoane;
 • participarea la seminarul informativ cu privire la pregătirea formatorilor — animatori în vederea organizării şi desfăşurării cu succes a Taberei de Vară –2014 (iunie), câte 2 persoane implicate în proiect „Copii cu viitor – un viitor pentru copii” din localităţile menţionate mai sus: Gimnaziul Băhrineşti, Gimnaziul Roşietici, Liceul Teoretic Ştefăneşti, Gimnaziul Vărvăreuca şi Liceul Teoretic „Ion Creangă” Floreşti – 10 persoane;
 • editarea Banerelor în vederea mediatizării desfăşurării proiectului „Copii cu viitor – un viitor pentru copii” şi distribuirea în cele 5 localităţi din raionul Floreşti – 5;
 • organizarea Taberei de vară (5 localităţi) în cadrul proiectului „Copii cu viitor – un viitor pentru copii!” – 136 de copii;
 • participarea la stagiul de formare a animatorilor locali şi profesorilor pentru realizarea şedinţelor în cadrul Clibului pentru Tineri din localităţile implicate în proiect;
 • crearea şi desfăşurarea şedinţelor cu tinerii în cadrul Cluburilor pentru Tineri din instituţiile implicate în proiect – 5 cluburi, 175 de tineri;
 • participarea la trainingul de formare la Institutul Muncii cu subiectul „Intervenţii în situaţii de criză”, moderatori: K. Schwienbacher, K. Spinka, Austria – 5 persoane din raionul Floreşti.

Proiectul „Copii cu un viitor – un viitor pentru copiise desfăşoară în 4 raioane: Floreşti, Orhei, Cantemir şi Cahul, în parteneriat cu Caritas Moldova, Misiunea Socială „Diaconia” şi AO „Altruism”, cu suportul financiar al Asociaţiei Austriacă de Dezvoltare şi Caritas Viena, Austria.