„Prevenirea traficului cu fiinţe umane, proiect pentru adolescenţi şi nu numai…”

„Prevenirea traficului cu fiinţe umane, proiect pentru adolescenţi şi nu numai…”

Prevenirea traficului cu fiinte umane (1)

 

Context:

În perioada de 01 octombrie 2006 – 31 mai 2008 în instituţiile de învăţământ preuniversitar din zona de Nord şi Centru a Moldovei a fost implementat şi desfăşurat Proiectul „MARTA” (MOL14070) în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane, proiect destinatagenţilor educaţionali (funcţionari publici din APL, directori educativi, cadre didactice, psihologi, asistenţi medicali, asistenţi sociali) şi tinerilor cu vârsta de la 12 până la 20 ani, de asemenea, membrii familiilor lor din raioanele Ocniţa, Donduşeni, Râşcani, Drochia, Anenii Noi, Criuleni, Edineţ, Teleneşti, Străşeni, Floreşti şi Chişinău.

 Scopul:

Realizarea acţiunilor de contracarare a fenomenului Traficului de fiinţe umane în Republica Moldova prin sensibilizare, informare şi conştientizare de către populaţie, în special, a tinerilor, familiilor tinere, migranţilor şi altor grupuri vulnerabile, a realităţilor traficului  şi riscurilor asociate lui.

Obiective:

  • mediatizarea problematicii şi reflecţiilor asupra realităţilor traficului de fiinţe umane şi riscurilor asociate lui;
  • crearea şi instruirea a 11 grupe de formatori-voluntari, cel puţin 330 de persoane, în domeniu care vor promova activităţi de informare, prevenire şi profilaxie a fenomenului traficului de fiinţe umane în raioanele: Ocniţa, Donduşeni, Râşcani, Drochia, Anenii Noi, Criuleni, Edineţ, Teleneşti, Străşeni, Floreşti şi Chişinău;
  • elaborarea (forma electronică) şi editarea periodică a Buletinului Informativ Regina Pacis.

 Rezultatele curente în cadrul Proiectului:

au fost organizate şi realizate 11 sesiuni de training, a câte 2 zile fiecare, în raioanele: Ocniţa, Donduşeni, Râşcani, Drochia, Anenii Noi, Criuleni, Edineţ, Teleneşti, Străşeni, Floreşti şi mun. Chişinău, în cadrul cărora au fost instruite direct:330 persoane (cadre didactice, directori educativi şi  psihologi) şi indirect:3500 persoane (diriginţi de clasă, părinţi, adolescenţi şi tineri).

 

Prevenirea traficului cu fiinte umane (10) Prevenirea traficului cu fiinte umane (2) Prevenirea traficului cu fiinte umane (3) Prevenirea traficului cu fiinte umane (4) Prevenirea traficului cu fiinte umane (6) Prevenirea traficului cu fiinte umane (7) Prevenirea traficului cu fiinte umane (8)_1 Prevenirea traficului cu fiinte umane (9)