Campanie ”NU TURISMULUI SEXUAL! DA TURISMULUI SOLIDAR!”

NU — TURISMULUI SEXUAL!
DA — TURISMULUI SOLIDAR!

NU-turismului-sexual

Amplasarea geografică a Moldovei situată între două ţări cu bogate tradiţii istorice, religioase şi culturale justifică limitele Moldovei cu privire la dezvoltarea turismului în ţară. De asemenea, trebuie să menţionăm  “lipsa” ieşirii la mare, cu excepţia a câtorva sute de metri  la Giurgiuleşti şi că, Moldova nu are nici munţi care pentru multe ţări reprezintă o prioritate în atragerea turiştilor.

Există un parcurs religios, creştin ortodox, în special notat prin  tradiţiile frumoase ale  Mânăstirilor din Est. În acelaşi context de interes religios, atât România, cât şi Ucraina oferă mult mai mult, ba  chiar vin cu o tradiţie mult mai intensă. Limita factorului turistic este determinată de elemente diferite şi bineînţelese, precum condiţiile de sărăcie care au redus considerabil interesele în acest sector; faptul că Moldova este o ţară cu o cotă impunătoare de emigranţi, şi aceasta este unul din aspectele cele mai deranjante pentru noi, este un teritoriu definit ca destinaţie a turismului sexual.

În ultimii ani, Fundaţia Regina Pacis din Moldova şi-a dorit oricum să creeze un parcurs  turistic, susţinând astfel aşa numitul “turism solidar”, adică valorificarea prezenţei grupurilor, în deosebi de tineri, cărora este oferită posibilitatea de a cunoaşte amplasarea geografic-teritorială, a culturii şi tradiţiilor poporului nostru, prin intermediul prezenţei operative şi de voluntariat, în scopul beneficiului păturilor defavorizate a societăţii noastre.

Această idee este în fază de dezvoltare, deja, de mai mulţi ani şi pe de o parte oferim oportunitatea  tinerilor şi adolescenţilor de a se implica activ în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de voluntariat pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi, iar pe de altă parte persoanele implicate au posibilitatea să cunoască mai bine Moldova, să aprecieze bogăţia culturală, tradiţiile, să se împărtăşească cu exsperienţa şi, în special să demareze necesitatea unei sintonii axată pe tradiţiile europene, deoarece populaţia Moldovei atât din punct de vedere cultural, cât şi genetic se trage din munţii latiniei şi este un teritoriu cu tradiţii  creştine puternice.

Răspunsul este contracararea turismului sexual prin intermediul programelor educaţionale de informare şi instruire, ca şi implicarea şi responsabilizarea tinerii generaţii. În acelaşi timp, ne dorim ca Moldova să se poată debărăsa de idea că reprezintă o fabrică de emigranţi de distribuit în Europa, în mod special, în Italia. Acest lucru va fi posibil prin intermediul schimbului de tineret, cultură, turism etc.

Este necesar să recunoaştem că politica optimală de “a nu izola Moldova” o poate desfăşura Uniunea Europeană prin intermediul Ambasadelor la Chişinău, în mod special cea a Italiei, care odată cu facilitarea accesului vizelor de intrare în Europa nu doar pentru a avea posibilitatea de a se reuni cu nucleele familiale dar, inclusiv, şi în scop turistic. Fundaţia Regina Pacis susţine toate formele binevenite a turismului, de la cel solidar până la cel real, având ca obiective:

1. facilitarea cetăţenilor Moldovei pentru libera circulaţie în spaţiul UE;

2. contribuirea la integrarea şi reunirea  familiilor destrămate în urma emigrării din ţară;

3. combaterea fenomenului migraţiei ilegale, a traficului de fiinţe umane, a turismului sexual;

4. susţinerea proiectelor ce stimulează schimbul turistic în condiţiile legii, cunoaşterea amplasării din punct de vedere geografic-teritorial şi culturii Moldovei;

5. stimularea turismului solidar, în beneficiul nu doar a Moldovei din punct de vedere teritorial, dar şi a actorilor voluntariatului.

Vrei sa intervii şi tu asupra acestui argument?
Vrei sa propui o iniţiativă?
Scrie-ne pe adresa e-mail fondazione@reginapacis.org