Locuință Asistată «IN CAMMINO»

Locuința Asistată ”In Cammino”, reprezintă un  serviciu social inedit pentru Republica Moldova, destinat tinerelor fete ce au împlinit majoratul și care provin din mediul rezidențial (orfelinate, internate, centre de plasament). Serviciul Locuința Asistată ”In Cammino”, asigură cu loc de trai tinerele fete, cu vârsta cuprinsă între 18 -21 ani, rămase fără îngrijire părintească, cu scopul de a le oferi posibilitatea continuării studiilor și inițierii în paralel, a activității de muncă. Astfel, acest proiect, contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unei vieţi independente, ce va facilita ulterior integrarea socio-economică şi profesională a beneficiarelor.

 

Proiectul dat, contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unei vieţi independente, ce va facilitează integrarea socio-economică şi profesională a beneficiarelor.

Durata sejurului oferit tinerelor poate fi maxim de 3 ani.

Locuința Asistată, este amplasată în mun. Chișinău, str. N. Testimițeanu 13/5.

Criterii de selectare a beneficiarelor:

 • statut determinat de — tinere orfane, sau lipsa posibilității de a se integra în propria familie (familii social vulnerabile, familii dezorganizate);
 • tinere cu statut nedeterminat, în lipsa suportului din partea familiei sau a rudelor apropiate, cu condiția angajării în câmpul muncii sau accesării la studii;
 • tinere din grupul de risc, fără abilităţi de viața independentă, cu probleme de relaţionare cu mediul social;
 • tinere – victime a traficului de ființe umane și/sau a abuzului sexual/fizic din partea părinț

Condițiile pe care trebuie să le întrunească beneficiarele pentru a solicita găzduire în proiectul Locuința Asistată ”In Cammino”:

 1. Necesitatea urgentă de locuință;
 2. Vârstă cuprinsă între 18 și 21 ani;
 3. Dorință de a urma procesul individual de integrare în societate.
 1. Acte necesare pentru găzduire:
 • formularul/cerere de solicitare a gazdei;
 • acte ce confirmă identitatea personală (copii: certificat de naștere, buletinul de identitate);
 • acte prin care sa dovedească ca a fost instituționalizată într-o instituție rezidențială (orfelinate, internate, centre de plasament);
 • acte ce confirmă statutul social a solicitantului (studentă sau angajată în câmpul muncii);
 • acte ce confirmă statutul familial a solicitantului (componența familială, referințe cu privire la vulnerabilitatea familială a solicitantului de la alte instituții, etc.)
 • certificat medical.

 

Pentru informații suplementare rogăm să ne contactați pe următoarele adrese:

chișinau@reginapacis.org

iplaton@reginapacis.org

tel/fax: 022 235551, 022 923180

 

Persoane de referință:

Ilie Zabica – Directorul Fundației ”Regina Pacis”

Inga Platon – Coordonator de Proiect Locuința Asistată ”In Cammino”

Maria Botnariuc — Asistent de Proiect Locuința Asistată ”In Cammino”