Locuinţa Asistată „In Cammino”- o şansă pentru un viitor mai bun!

Locuința Asistată ”In Cammino” – unul din proiectele de bază a Fundaţiei „Regina Pacis”. Proiectul dat a demarat în anul 2015, graţie suportului financiar al RENOVABIS Germania. Locuința Asistată ”In Cammino”  este un  serviciu social destinat tinerelor fete, ce au împlinit majoratul și care provin din mediul rezidențial (orfelinate, internate, centre de plasament). Serviciul Locuința Asistată ”In Cammino” asigură cu loc de trai tinerele fete, cu vârsta cuprinsă între 18 -21 ani, rămase fără îngrijire părintească, cu scopul de a le oferi posibilitatea continuării studiilor și inițierii, în paralel, a activității de muncă. Astfel, acest proiect, contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unei vieţi independente, ce facilitează integrarea socio-economică şi profesională a beneficiarelor.

Fiecare caz gestionat în cadrul acestui proiect, este o provocare pentru toți actorii implicați, căci niciodată nu poţi avea controlul absolut asupra stării lucrurilor şi riscurilor ce pot surveni iar natura comportamentului uman este, în mod intrinsec, imprevizibilă… Anume de aceea parcursul integrării cu succes a fiecărei fete susținute prin intermediul activităţilor şi obiectivelor trasate la intrarea acestora în serviciu este o bucurie enormă pentru toți cei implicaţi. Aşa cum este şi cazul Svetlanei, petrecută în această săptămână în largul drum al vieții sale independente. Svetlana a fost preluată în cadrul serviciului dat pe motivul imposibilităţii familiei sale de o susţine financiar în continuarea studiilor de specialitate în cadrul Centrului de Excelenţă şi Industrie Uşoară din mun. Chișinău. Ea era pe cale de a abandona şcoala, fiind absolventa ultimului an de studii la specialitatea croitor-cosător. Svetlana de baştină este din r-ul Strășeni, s. Lozova. Părinţii acesteia, mistuiţi de sărăcie şi desperare din cauza salariului mizer al mamei sale de 1400 lei şi lucrului sezonier şi nebănos al tatălui şi cu încă 2 copii minori în îngrijire, nu mai făceau faţă întreținerii unei studente la Chişinău. Acest caz devenea şi mai dramatic prin prisma faptului că risca să compromită calificarea profesională a fetei, ce i-ar fi asigurat un început în viață mai bun şi mai sigur. Acum, după suportul oportun acordat Svetlanei de proiectul în cauză, avem un sentiment de mândrie şi o stare de mare bucurie pentru succesele încununate şi expectanţele realizate de o tânără ambiţioasă care nu a cedat greutăţilor, urmărindu-si obiectivele. Svetlana a absolvit instituţia de învățământ cu un mare succes, susținând examenele de absolvire pe note de 10 şi examenul de calificare profesională tot pe 10, luând cea mai înaltă categorie, categoria V.

La momentul de faţă, Svetlana este în drum spre Cehia unde este aşteptată cu un contract de muncă. În acest sens, putem afirma cu certitudine că Locuinţa Asistată „In Cammino” este o şansă pentru un viitor mai bun, pentru cei ce îşi doresc succes în viaţă!

Până la momentul de faţă, au fost integrate în societate cu o profesie şi loc de muncă, fiind autosuficiente pentru a continua un trai independent, 7 fete. În acest context aducem sincere mulțumiri RENOVABIS Germania pentru suportului acordat în dezvoltarea serviciilor atât de valoroase pentru Republica Moldova în general şi unor sorţi necăjite, în particular.