GRAŢIE FONDURILOR UNIUNII EUROPENE LOCUITORII DIN SATUL CIOBRUCI VOR BENEFICIA DE SERVICII MEDICALE DE CALITATE

La 22 noiembrie 2010 în satul Ciobruci, raionul Slobozia a fost inaugurat Centrul Medical care a fost reparat şi renovat din fondurile europene. Activităţile de reconstrucţie a instituţiei medicale au fost desfăşurate de proiectul „Never Alone”, realizat cu asistenţa proiectului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

La eveniment au fost prezenţi Ambasadorul, Şef al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. D.ul Dirk SCHUBEL, Reprezentantul Permanent al  Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, E.S. D.na Kaarina IMMONEN, Preşedintele Fundaţiei Regina Pacis Mons. Cesare LODESERTO.

 

Scopul proiectului „Never Alone” a fost renovarea şi reparaţia capitală a Centrului Medical din satul Ciobruci, raionul Slobozia, oferindu-le, totodată, locuitorilor din această localitate, dar şi din satele vecine, accesul la servicii medicale calitative şi operative. În septembrie, Fundaţia Regina Pacis a finisat cu succes reparaţia imobilului ambulatorului medical, reconstruind toate încăperile şi a reutilat-o cu echipament medical modern, fiind achiziţionat şi mobilierul necesar.

Anterior, situaţia privind accesul locuitorilor din satul Ciobruci la servicii medicale era anevoioasă, iar bugetul local şi aşa auster greu putea face faţă acestei probleme. La Centrul Medical din satul Ciobruci activează 4 medici şi 12 specialişti cu studii medii de specialitate (asistente medicale, laboranţi etc), deservind circa 7000 persoane. Deşi, numărul beneficiarilor este impunător, nu întotdeauna medicii reuşeau să acorde asistenţă medicală la timp şi de calitate. Una din cauzele majore era că, se folosea utilaj învechit, care nu corespundea normelor minime şi deja, depăşise termenul de exploatare de câteva ori, ba chiar prezenta pericol pentru sănătatea pacienţilor din cauza defecţiunilor tehnice. O altă cauză a fost că, edificiul ambulatorului se afla într-o stare deplorabilă, încăperile nefiind reparate de mulţi ani, toate reţelele inginereşti fiind vechi şi deteriorate. În plus, încăperile erau folosite iraţional ceea ce ducea la pierderi de energie electrică şi termică.

„Scopul nostru a fost realizat, iar problema accesului populaţiei la asistenţă medicalăde calitate a fost soluţionată. Astăzi, în urma implementării proiectului, satul Ciobruci dispune de un ambulatoriu medical reparat şi echipat cu utilaj modern. Totodată, graţie proiectului, un grup de medici din localitate au participat la câteva vizite de studiu în Anenii Noi şi Chişinău, acumulând abilităţi teoretice şi practice în oferirea asistenţei medicale de calitate. De asemenea, proiectul a avut şi un impact social, căci în cadrul unor activităţi am informat 120 de tineri despre cum să ducă un mod sănătos de viaţă, iar prin desfăşurarea unor trening-uri de informare au fost îmbunătăţite şi consolidate relaţiile între locuitorii din regiune”, a menţionat Ilie Zabica, coordonatorul proiectului “Never Alone”.