Formarea voluntarilor „De la egal la egal”

La sfârşitul lunii august, Centrul Social „Regina Pacis” din Vărvăreuca, raionul Floreşti, a găzduit un grup de tineri la cursul  de formare a voluntarilor „De la egal la egal” cu subiectul „Fenomenul bullying în şcoală”. Participanţii la cursul de formare a voluntarilor au fost elevi, beneficiari ai Clubului pentru Tineri din  cadrul proiectului „Copii cu viitor – un viitor pentru copii!”, proiect care pe parcursul a trei ani, consecutiv, s-a derulat în gimnaziile Vărvăreuca, Roşietici, Băhrineşti, liceele Ştefăneşti şi „Ion Creangă” din Floreşti, cu suportul financiar al Asociaţiei de Dezvoltare Austriacă (ADA) şi Caritas Austria şi implementat de Fundaţia „Regina Pacis”.

De asemenea, alături de participanţi, au fost şi cadrele didactice, animatori, din instituţiile menţionate mai sus, care pe parcursul a trei ani au ghidat elevii în cadrul şedinţelor Clubului pentru Tineri, abordând diverse subiecte: de autocunoaştere, de dezvoltare personală, de intercunoaştere, de stabilire şi menţinere a relaţiilor interpersonale pozitive cu colegii, semenii, de comunicare şi aplanare a conflictelor, cum să facă faţă provocărilor vieţii etc.

Pe parcursul a două zile, în cadrul cursului de formare a voluntarilor, moderatorii au pus accentele pe: cercetarea fenomenului bullying şi formele de manifestare în şcoală; identificarea formelor de violenţă în mediul şcolar; abordarea şi soluţionarea situaţiilor-problemă, astfel participanţii, asumându-şi diferite roluri pe parcursul activităţilor; dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi rezolvare a situaţiilor de conflict.

În a treia zi a cursului de formare, participanţii au fost repartizaţi în echipe. Fiecare echipă a elaborat un demers didactic a unei activităţi extraşcolare. De exemplu, elaborarea strategiilor de prevenire şi diminuare a violenţei în mediul şcolar; desfăşurarea unei ore de dirigenţie „Stop abuzului faţă de copii!”; organizarea şi desfăşurarea unei mese rotunde cu genericul „Fenomenul bullying în şcoală – metode de prevenire”; elaborarea unui plan de acţiuni în cadrul Săptămânii de prvenire a violenţei faţă de copii în şcoală etc.  În cadrul desfăşurării activităţii fiecare co-echiper a avut posibilitatea să se manifeste şi să aplice în practică abilităţile de educător “De la egal la egal”.

În final, o echipă de participanţi, a organizat şi desfăşurat, cu implicarea tuturor participanţilor, inclusiv cadrele didactice, un Flach mob cu genericul „Spune NU violenţei faţă de copii!”