Formarea profesională a minorilor deţinuţi

Un număr de 8 deţinuţi de la Penitenciarul nr.10 Goian au fost formaţi, în cadrul cursului de instruire profesională, la meseria bucătar. Cursul a fost realizat în cadrul proiectului “De noi depinde viitorul nostru!”, implementat de Fundaţia “Regina Pacis” şi finanţat de către Asociaţia RENOVABIS din Germania.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului constă în îmbunătățirea accesului la instruire și formare profesională de calitate a minorilor pentru obţinerea competenţelor profesionale de către deţinuţi, prin desfăşurarea programelor moderne şi inovative de formare profesională la această meserie.

Întru realizarea acestui obiectiv a fost creat  cursul de calificare a persoanelor private de libertate şi certificarea acestora la meseria „bucătar, categoria a III a”. Acest curs s-a desfăşurat pe parcursul a trei luni (240 ore de instruire teoretică şi 240 ore de instruire practică).

Minorilor le-au fost dezvoltate şi formate acele competenţe profesionale pe care trebuie să le posede un bucătar de calitate, un bucătar de succes. Deoarece profesia de bucătar este considerată una din cele mai vechi profesii şi, totodată  foarte actuală şi necesară pe piaţa muncii.

Joi, 06 iulie curent, în cadrul penitenciarului, minorii au susţinut examenul de calificare, acesta fiind validat de o comisie mixtă, formată din cinci persoane, reprezentanţi ai Şcolii Profesionale nr.2, Penitenciarului nr. 10 Goian şi Fundaţiei “Regina Pacis”, instituții care organizează aceste cursuri de formare profesională în penitenciar. Orele practice s-au desfăşurat în cantina penitenciarului, care, anterior, a fost renovată şi dotată de către Fundaţia “Regina Pacis, conform standardelor moderne. Instruirea a fost realizată de către Dna Vera ROŞCA, cadru didactic, maistru categorie superioară de la ŞP nr.2 din Chişinău.

Este foarte important, ca tinerii ce părăsesc penitenciarul, să deţină o calificare, certificatele şi diplomele lor nu diferă cu nimic de cele emise de alte instituţii. Ei se pot angaja oriunde, în ţară sau în străinătate, în plus, aceste cursuri de calificare reprezintă o oportunitate de a se integra mult mai uşor în societate.

Toţi deţinuţii au promovat examenul de absolvire a cursului, la meseria  „bucătar, categoria a III a” şi, în curând li se vor elibera documentele de absolvire.