DEMNITATEA TA E ÎN MÎINILE TALE — PĂSTREAZ-O!

Acest proiect reprezintă o Campanie Socială cu privire la problematica femeii în  Republica Moldova

 

Sloganul campaniei: Demnitatea ta e în mâinile tale – păstreaz-o!

Criteriile Campaniei – trei DDD

Demnitate, Dialog, Delicateţe

 Obiectivele sociale ale Campaniei:

 • conştientizarea importanţei statutului femeii/mamei într-o societate tranzitorie;
 • instituirea ununui dialog deschis şi continuu privind problematica  femeii în Republica Moldova;
 • promovarea demnităţii feminine ca factor esenţial al personalităţii femeii.

 Obiectivele publicitare ale Campaniei:

 • creşterea gradului de informare a populaţiei din Republica Moldova cu privire la problematica  femeii;
 • promovarea  imaginii femeii din Republica Moldova care aspiră la un trai decent la ea acasă, în mediul familial care poate fi influenţat şi schimbat prin forţa motrice a femeii-cetăţean al Republicii Moldova.

 Grupul-ţintă direct

 • Femei de la 18 pina la 45 de ani, care locuiesc în mediul rural si urban, cu venituri mai jos de medii, mici şi foarte mici

 Grupul-ţintă indirect

 • Autorităţile guvernamentale, autorităţile publice locale şi mass-media

 Abordare strategică

 • Întreaga Campanie se bazează pe un concept creativ unic şi un mesaj consistent unic care urmează a fi comunicate eficient la fiecare punct de întâlnire cu grupurile-ţintă

 Strategia de creaţie

Conceptul creativ va integra următoarele idei:

…Demnitatea este o atitudine care ne distinge, este aprecierea pe care ne-o dăm singuri, fără a conştientiza acest lucru – prin ea câştigăm respectul sau lipsa de respect din partea celorlalţi. Demnitatea ne face să fim superiori sau inferiori altora

“Chiar dacă am avea de trăit doar două zile – nu face să le trăim târându-ne sub nişte ticăloşi vrednici de dispreţ”

Voltaire

Strategia de comunicare

Strategia de comunicare va miza pe aspectul emţţional şi raţional al problematicii femeii în Republica Moldova

 La nivel emţional se va comunica imaginea unei femei ordinare, plină de demnitate şi împlinită, de la simplele bucurii ale vieţii care sunt aceleaşi în întrega lume şi nu necesită bogăţii enorme pentru a fi trăite

 La nivel raţional se va comunica necesitatea instituirii unui dialog deschis şi continuu în problematica femeii cu mesajul că cea mai fericită poţi fi chiar la tine acasă. Dialogul este menit să vină în ajutor şi femeilor care au trăit experienţe dintre cele mai grave şi care au nevoie de reabilitare şi reintegrare

 Suport ATL

 În cadrul comunicării ATL se va apela la

 • Televiziune (posturi cu acoperire Naţională ORT şi TV Moldova)
 • Publicitate afişată (panourile publicitare în Chişinău, precum şi la Sud şila  Nord

 

Ce trebuie de întreprins:

 • Inserţii spoturi video la posturile ORT şi TVM pe parcursul întregii campanii

 În cadrul comunicarii BTL se va apela la

 • Campanie Public Relations
 • Direct Mailing

 Ce trebuie de întreprins:

 • Conferinţă/simpozion cu participarea autorităţilor de stat şi locale, ziariştilor, Asociaţiei Femeilor, medicilor, psihologilor
 • Reportaje la TV – ORT,  TVM,  PRO TV,  NIT;  la Radio – Radio Naţional,  Antena C, reportaje în ziarele Săptămâna, Flux, AIF
 • Inserţii macheta de presă care repetă  imaginea din publicitatea afişată şi spotul video în KP, Makler, Săptămâna, Flux

 • În cadrul Direct Mailing se va institui o bază de date cu adresele autorităţilor locale şi de stat din Republica Moldova pe adresa cărora vor fi expediate prin poştă materiale informaţionale şi ilustrative despre campanie cu rugămintea de a le transmite în rândul comunităţilor locale

 Durata Campaniei

 • Campania actuală este pentru o perioadă de 6 luni cu condiţia unei prelungiri şi aprofundări ulterioare (2003–2009)