COPILUL DE AZI — VIITORUL DE MÎINE

Proiectul „Copilul de azi – Viitorul de mâine!”

Context

În perioada de 01 octombrie 2006 – 30 mai 2008 în instituţiile de învăţământ preuniversitar din zona de Nord şi Centru a Moldovei a fost implementat şi desfăşurat Proiectul „MARTA” (MOL14070) în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane,proiectdestinat agenţiloreducaţionali (funcţionari publici din APL, directori educativi, cadre didactice,psihologi, asistenţi medicali, asistenţi sociali) şitinerilor cu vârsta de la 12 până la 20 ani şi membrii familiilor lor din raioanele Ocniţa, Donduşeni, Râşcani, Drochia, Anenii Noi, Criuleni, Edineţ, Teleneşti, Străşeni, Floreşti şi Chişinău.

 Scop:

Realizarea acţiunilor de contracarare a fenomenului traficului de fiinţe umane în Republica Moldova prin sensibilizare, informare şi conştientizare de către populaţie, în special, a tinerilor, familiilor tinere, migranţilor şi altor grupuri vulnerabile, a realităţilor traficului  şi riscurilor asociate lui.

 Obiective:

  • mediatizarea problematicii şi reflecţiilor asupra realităţilor traficului de fiinţe umane şiriscurilor asociate lui;
  • crearea şi instruirea a 11 grupe de formatori-voluntari, cel puţin 375 persoane, în domeniu care vor promova activităţi de informare, prevenire şi profilaxie a fenomenului traficului de fiinţe umane în  raioanele: Ocniţa, Donduşeni, Râşcani, Drochia, Anenii Noi, Criuleni, Edineţ, Teleneşti, Străşeni, Floreşti şi Chişinău;

  Rezultate: au fost organizate şi realizate 11 sesiuni de training a câte 2 zile fiecare în raioanele Drochia, Anenii Noi, Criuleni, Edineţ, Teleneşti, Străşeni, Floreşti şi Chişinău în cadrul cărora au fost instruite direct: 380 persoane (cadre didactice, directori educativi şi  psihologi) şi indirect:3500 persoane (diriginţi de clasă, părinţi, adolescenţi şi tineri).

 Proiectul a fost implementat cu suportul financiar al Asociaţiei RENOVABIS, Germania şi parţial Fundaţia Regina Pacis.