”Cabinet Stomatologic pentru Centrul de Medicina a Familiei FLORESTI”

 

Proiectul «GINO»

 

Dopo (2)
Proiectul „GINO”

 Context:

Pe parcursul anului 2011, situaţia-social economică din Republica Moldova a continuat să fie extrem de dificilă. Acest lucru se datorează în mare măsură din cauza crizei politice, care continuă din a. 2009.

Conform datelor preliminare, numărul populaţiei stabile a Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2011, a constituit 3 560 400 persoane, inclusiv populaţia urbană – 1 482 300 persoane, populaţia rurală – 2 078 100 persoane. Rata oficială a şomajului continuă să fie mare (circa 7%) cu peste 90 000 persoane, în condiţiile în care o bună parte a populaţiei a emigrat și nu este inclusăîn această cotă.

În corespundere cu datele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor sociale a constituit cifra de 627 200 persoane. Pensia medie pe ţară, la 01 ianuarie 2011, a fost de 810,90 MDL (circa 49,14 euro).

Raionul Florești este unul din cele mai mari raioane din Moldova cu o suprafață totală de – 1108,19km²și o populație de 89,3 mii persoane, din care: populaţia urbană – 17,0 mii persoane iar cea rurală  – 72,3 mii persoane.

În raionul Floreşti funcţionează:

  • spitalul raional Floreşti cu 320 paturi şi 2 filiale în s.Tîrgul Vertiujeni şi s.Sănătăuca cu cîte 17 paturi;
  • 1 centru al medicilor de familie în componenţa căruia sunt:
  • Secţia raională a medicilor de familie,
  • Secție de stomatologie cu 7 medici stomatologi;
  • 28 oficii ale medicilor de familie;
  • 14 centre de sănătate;
  • 2 farmacii de stat cu 50 filiale;
  • 11 farmacii private cu 5 filiale.

În domeniul ocrotirii sănătăţii îşi desfăşoară activitatea: medici – 136 persoane, personal mediu asistentei medicale – 420 persoane, personal sanitar şi auxiliar —  311 persoane.

Problema:

În cadrul Secţiei de Stomatologie a Centrului de Medicină a Familiei Floreşti,  funcţionează mai multe cabinete stomatologice, însă utilajul folosit este unul foarte vechi și nu corespunde cerinţelor minime de calitate în domeniu.

La momentul lansării prezentului proiect, Centrul de Medicină a Familiei Floreşti deservește populaţia din raionul Floreşti în număr total  de 22 000 — 23 000 persoane anual.

Scopul proiectului:

Reutilarea a unui cabinet stomatologic din cadrul Centrului de Medicina a Familiei Florești și dotarea acestuia cu echipament și inventar stomatologic modern.

Partenerii proiectului:

1. Fundația Regina Pacis – coordonare, implementare, raportare;

2. Cabinetul Stomatologic ”GINO VILLANOVA” din Sernaglia della Battaglia,ITALIA; —DONATOR, instalare, reglare și lansarea utilajului;

3. Centrul de Sănătate a Familiei Florești — beneficiar;

4. Spitalul Raional Florești —  beneficiar.

Etapele de implementare:

1. Repararea încăperii speciale, destinate amplasării utilajului;

2. Întocmirea listei de utilaj și echipament necesar pentru reutilarea cabinetului stomatologic;

3. Fabricarea în Italia a mobilierului necesar pentru cabinetul stomatologic. Pregătirea utilajului și inventarului stomatologic, verificarea și reglarea utilajului, expedierea în Republica Moldova prin intermediul Comisiei Naționale pentru Ajutoare Umanitare pe lângă Guvernul Republicii Moldova;

4.  Vămuirea, transportarea și instalarea utilajului și inventarului stomatologic;

5.  Reglarea și lansarea cabinetului stomatologic;

6.  Donarea cabinetului stomatologic Spitalului Raional Florești.

Beneficiari:

Beneficiarii prezentului proiect sunt:

— 20% persoane nevoiașe din raionul Florești, în special copii și bătrîni care au probleme de dinți și din diferite motive nu au posibilitatea să achite serviciile stomatologului;

— 80% beneficiari din rândul populației băștinașe ce se adresează pentru asistență stomatologică la Centrul de Medicină a Familiei Florești.

Rezultate:

1.  Cabinet stomatologic renovat și reutilat cu echipament medical, ustensile și consumabile de ultimă generație.

2.  Servicii stomatologice de calitate pentru populația vulnerabilă din raionul Florești.

Perioada de implementare: 12 luni

Decembrie 2009 – Noiembrie 2010

Buget: 20 500,00 EURO.

Dupa finisarea proiectului

Prima (6) Dopo (1) Dopo (3) Dopo (4) Dopo (5) Dopo (6) Dopo (7)_2 Dopo (8) Prima (1) Prima (2) Prima (3) Prima (5)